Други документи

До МО, МОСВ, МЗХГ, БАБХ, НПО-екология, относно влиянието на плитководните взривове от военноморските учения върху рибните популации

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ

БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com

IBAN: BG32UNCR70001502334136,UNCRBGSF ИК №131015001

 

Изх.№024/19.07.2018 г.

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

 

ДО

МИНИСТЪРА НА МЗХГ Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

 

ДО

МИНИСТЪРА НА МОСВ Г-Н НЕНО ДИМОВ

 

КОПИЕ ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПОСНОСТ НА ХРЕАНИТЕ Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

 

КОПИЕ ДО ЕКОЛОГИЧНИ НПО,

 

 

Относно: Стартиралите военни учения в акваторията на Черно море пред Българският бряг

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАКАЧАНОВ,

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ПОРОЖАНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДОН ДИМОВ,

УВАЖАЕМИ Д-Р ИЛИЕВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЕКОЛОЗИ,

 

 

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ е силно притеснена от стартиралите военноморски учения в акваторията на Черно море пред българският бряг. Според наши членове се провеждат подводни взривове с противолодъчни бомби, които безвъзвратно унищожават рибните запаси.

Според публикуваните навими част от забранените зони покриват традиционите риболовни райони .

Осъзнаваме, че военноморските учения са от изключителна важност за всички, но апелираме при подобни мероприятия да бъде отценяван социалният и икономическият ефект, които те нанасят на риболовният сектор.

Настояваме, ученията да се провеждат в по-големи дълбочини, ако това не нарушава вашите разчети и прийоми, което ще съхрани рибните запаси, като не ги унищожава, стресира и плаши от нормалните им местообитания. Риболовна дейност от нашият флот се извършва максимум до 90/100 метровата изобата.

Надяваме се, че при евентуална смърт на делфини вследствие на взривовете, няма да бъдем обвинени отново от различни еколози, че убиваме делфините с мрежи. Общоизвестно, е че хидродинамичния удар от подводните взривове най вече унищожават делфините.

Молим ръководството на МО и на Военноморските сили да се съобразят с нашите искания и да провеждат подводни и други взривове на дълбочини над 200 метровата изобата.

Обезпокоени сме и от това че българската акватория на Черно море през последното десетилетие се превръща в полигон на НАТО.

Очакваме да оцените нашата загриженост за икономическите и социалните моменти от липсата на риба и екологичната оценка за Черно море, като море от затворен тип и характерно със своята особеност и местообитания.

Нашето искане е подкрепено и от риболовно сдружение „МЕНА“.

С УВАЖЕНИЕ:

д-р Йордан Господинов - Изпълнителен Директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

19.07.2018., гр.София

 

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре