Други документи

До Съпредседателя на коалиция Обединени патриоти и Вицепремиер по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов

До Съпредседателя на коалиция Обединени патриоти и Вицепремиер по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com

Изх. №018-04.05.2018.

Народно събрание Вх. №ПГ-806-01-81/04.05.2018.

ДО:

Съпредседателя на коалиция Обединени патриоти и Вицепремиер по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов

Относно : Системните проблеми, които срещаме при дейността си по развъждането на риба, които са продиктувани от проблемни текстове в Закона за водите/ЗВ/. Това води до разпоредби на „Басейнова дирекция“, чийто структури налагат изисквания поставящи ни в неравностойно положение спрямо други оператори в сектора.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

 

 

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ настоява да ни приемете на среща, за да Ви изложим нашите виждания относно, политиката, която години наред се води от Министерството на околната среда и водите против част от българските производители на риба. Закона и подзаконовите актове са против интересите на България и трайно потиска и ограничава част от сектора. Текстове в ЗВ са написани в несъответствие с бизнес интересите и в противоречие на Закона за защита на конкуренцията. Текстове от ЗВ предполагат издаването на редица административни актове с изисквания, които поставят операторите в неконкурентни условия, като стимулират едни и потискат други.

Очакваме от Вас и Вашата парламентарна група да ни приемете, да ни чуете, да вникнете в проблема и да предприемете действия по ликвидиране на определени неправди, чрез законодателни промени. Такова действие от Ваша страна ще е първо по рода си след десетилетия административен тормоз над сектора.

 

 

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

 

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре