Други документи

Писмо искане от ИАРА уловът на рапани през последните 10 години

Писмо искане от ИАРА уловът на рапани през последните 10 години

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com

Изх. №016-01.05.2018.

ДО Доц. Галин Николов -Изпълнителен Директор на ИАРА

Относно: уловът на рапани през последните 10 години

Уважаеми Доц. Николов,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, се нуждае информация относно уловите на рапани през последните 10 години , по години считано от 2008 до 2017 включително. Моля за всяка от годините да ни предоставите информация какво количество е уловено чрез водолазен способ и какво от кораби с Бийм трал. Колко са лицензите за Бийм трал и колко са за водолазните способ издавани по години. Колко работни дни има всеки кораб и колко работни дни има всеки с водолазен с пособ.

 

 

С уважение:

 

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре