Други документи

Писмо до Нено Димов-водоизмервателни устройства

Писмо до Нено Димов-водоизмервателни устройства

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РИБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ Стара Загора, 6000, ул. “Цар Симеон Велики” № 108, ет.12, ст.4, ЕИН 175824990; Tel.04330 2150; 0887 515540 E-mail: pashov@yahoo.com ; nar_sz@mail.bg BIC: IABGBGSF; IBAN: BG98IABG 7433 1000 6307 00; Интер. Асет Банк гр.Казанлък

Изх. №012-13.04.2018. Изх. № 8/20.04.2018 г.

ДО

Г-Н НЕНО ДИМОВ

МИНИСТЪР НА МОСВ

Копие ДО:

Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ИНДУСТРИАЛНИЯТ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми господин Министър,

Уважаеми господин Председател,

 

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ и Национална асоциация по рибарство проведохме редица срещи на всяко ниво в МЗХГ и МОСВ с цел решаване на неотложни проблеми в отрасъла, които се оказват причина за преустановяване дейността на голям брой стопанства за аквакултура. Същевременно грубо нарушават закона за защита на конкуренцията и поставят в неравностойно положение две групи производители на аквакултура и представляват пряка държавна помощ за едните.

  1. Изискването за монтиране на водоизмервателни устройства на рибарниците с проточна вода. За голяма част от стопанствата това технически е невъзможно и същевременно много скъпо. Такива устройства не се изискват от рибарниците и стопанствата в язовирите.;
  2. Независимо, че аквакултурата е освободена от такси, на нас ни се вменява задължението от басейновите дирекции да заплащаме вадата, която е само жизнена среда и се връща обратно. Същевременно от стопанствата в язовирите подобна такса не се иска.;
  3. Отказва ни се издаване и подновяване на водоразрешителните, на база на тези две условия.

Прилагаме протокол от среща проведена в МОСВ на 04.04.2018 г. в Дирекция УВ с представители на двете асоциации. Обръщаме Ви внимание, че ако не се вземат незабавни мерки, за решаване на посочените проблеми, ще бъдем принудени да потърсим съдействие от ЕК.

С уважение:

 

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Д-р Тачо Пашов -Председател на НАР

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре