Други документи

Годишен отчетен доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ за дейността през 2017

Годишен отчетен доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ за дейността през 2017

/html/upload/files/DOKLAD-ZA%20DEYNOSTA%20NA%20BG%20FISH%202017.docГодишен отчетен доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ за дейността през 2017

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

Раздел I. Сектор Рибарство “Риболов, аквакултура, преработка и търговия с риба, нерибни хидробионти, суровини и храни от тях”.

1.1. Състояние на сектора.

1.2. Развитие на сектора и мястото на БГ ФИШ в производствата, риболова, преработката и експорта на суровини и храни.

1.3. „Програма за морското дело и рибарството 2014-2020“и равносметката за БГ ФИШ до сега.

Раздел II. Дейност на БГ ФИШ.

2.1. Работа с държавната администрация;

2.2. Работа с фирмите членове на БГ ФИШ;

2.3. Мероприятие;

2.4. Семинари, обучения;

2.5. Експертен съвет;

2.6. Работа с медиите;

2.7. Сътрудничество с неправителствени организации и международно сътрудничество;

2.8. Проекти и програми;

2.9. Издаване на електронен бюлетин FISH NEWS BG;

2.10. Електронна страница на асоциацията BG FISH.COM

Раздел III. Прогнози за развитие на сектора за периода 2014-2020, и участие на БГ ФИШ.

 

П О К А Н А

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ

БГ ФИШ

 

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ

Свиква редовно годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 20.04.2018 г./петък/ от 15.00 часа в конферентната зала на хотел «Свети Никола“ - гр. Сливен

Адрес: 8800 Сливен, Бул. Софийско шосе 1, Телефон за резервации и контакти: 044/ 676676, 0878 686440 e-mail: svetinikola.sl@gmail.com

 

Дневен ред:

15.00 Регистрация;

15.10 Откриване на събранието, представяне на гостите и приветствия;

15.20 Избор на водещ на събрание и протоколчик-преброител.

15.30 Кафе пауза;

16.45 Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2017 г.;

16.15 Приемане на финансовия доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2017 г.;

17.30 Други теми и събеседване;

18.00 Закриване на събранието.

18.30 Вечеря.

Изпълнителен Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

гр.София /д-р Й.Господинов/

 

Поканени гости на събранието са:

Г-н Румен Порожанов-Министър на МЗХГ

Д-р Тачо Пашов-НАР Стара Загора;

Д-р Дамян Илиев-ИД на БАБХ;

Доц. Галин Николов-ИД на ИАРА;

Г-н Юлиян Марков- Директор „ПМДР“

 

Раздел I. Сектор Рибарство “Риболов, аквакултура, преработка и търговия с риба, нерибни хидробионти, суровини и храни от тях”.

Да поздравим нашите нови членове на асоциацията. Това са:

„Алименти“ ООД от гр. Пловдив, асоцииран член на асоциацията.

Нашите членове са:

 1. „Атлантик“ АД
 2. „Вастон 2“ ООД
 3. „Делта Индъстри“ АД
 4. „Диавена“ ООД
 5. СД „Динг Павлови и сие“
 6. „Дълбока“ ООД
 7. „Електа“ ЕООД
 8. „Стейтком 13“ ЕТ
 9. „Фишком“ ООД
 10. „Черноморски риболов“ АД
 11. „Нова търговска компания“ АД
 12. „Данел 97“ ЕООД
 13. „Бляк сий шелс“ ЕООД
 14. „ПАЛ БГ“ ЕООД
 15. „Морски дар“ ЕООД
 16. „Датра“ ЕООД
 17. „Бългериън уаййт шелс“ ООД
 18. „Морски риболов Несебър“ ЕООД
 19. „Фишери 2009“ ООД

Риболовни кораби: Риболовни кораби/членове на БГ ФИШ, собственост на членове на БГ ФИШ и/или риболовстващи по договор за членове на асоциацията/. Първите 25 получиха квота калкан от дела на БГ ФИШ и цифрите са отразени в списъкът по-долу.

1. BGR001028190 ВН 8190 Свети Николай - -под наем на „НИКО 1968“ ЕООД-502 кг.

2. BGR001010393 ВН 393 ТАЙС –“Електа” ЕООД-627 кг.

3. BGR002020176 ВН 8406 ВИКИНГ – “Електа” ЕООД - 575 кг.

4. BGR002030258 БС 258 РК 40 - „Несебър фиш“ ЕООД - 603 кг.

5. BGR002020155 ВН 7643 КОРСАР II под наем “Лъки експорт96” ЕООД 575 кг.

6. BGR002130663 НС 663 НС663- „Несебър фиш“ ЕООД - 290 кг.

7. BGR001028535 ВН 8535 АКУЛА 1 -“Електа” ЕООД -502 кг.

8. BGR002130769 НС 769 БАХАРИ -“БАХАРИ“ ЕООД - 290 кг.

9. BGR002130602 НС 602 НС602- под наем на „Инти 91“ ЕООД – 290 кг.

10. BGR002130401 ВН 8042 ЕЛЕКТА -“Електа “ЕООД -502 кг.

11. BGR001028080 ВН 8080 ХЕРМЕС-4- „ХЕРМЕС 2010“ ЕООД -502 кг.

12. BGR00207829890 ВН 8311 РК „Либра“ -“Електа” ЕООД - 478 кг.

13. BGR001027599 ВН 7599 РК 4- “Алекс шипс”ЕООД - 502 кг.

14. BGR001225642 КВ 5642 ПЪЛДИН-под наем на-“Лъки експорт 96” ЕООД-502 кг.

15. BGR001024926 ВН 4926 ХЕРМЕС-3-„ ХЕРМЕС 2010“ ЕООД -502 кг.

16. BGR001226231 КВ 6231 ИВАНА-“Караянев 2011“ЕООД-502 кг.

17. BGR001023480 ВН 3480 ПЕРЛА-“Амбра стил” ЕООД-537 кг.

18. BGR001028186 ВН 8186 РК 5 –“Алекс шипс” ЕООД- 502 кг.

19. BGR001010390- ВН 390 -Делта- “Делта 2000“ ООД -627 кг.

20. BGR001010440-ВН 440 ВН-Ирина – „ДЕЛТА 2009“ ООД-627 кг.

21. BGR002020181 -БС 2330 -Вълнобор „Джи ент джи Корсар“ ООД – 438 кг.

22. BGR002010222 БС 222 –РК 29 –“Морски риболов Несебър“ООД - 627 кг.

23. BGR001226262 КВ 6262 – РК Хищник –под наем “Хищник 1" ООД -502 кг.

24. BGR001028405 КВ 6296 – РК Пираня –„под наем на Хищник 1“ООД – 502 кг.

25. BGR2010280 БС 280 Кирил 45-„Кирил и сие“ ЕООД Несебър – 438 кг.

26. РК НС 391, 27. BGR – КВ 6296 – РК, 28. ,29. НС 391, 30. РК 40, 31. Рк 26, 32. РК 28, 33. РК Медуза 3, 34. РК Херсон, 35. РК Чавдар, 36. РК 27-БС 290, 37. РК 37-БС 255, 38. Сз 380, 39.Бс 1495, 40.Бс 1799, 41. Нс 120, 42. Бс 1365, 43. Бс 1514, 44. Сз 164, 45.Бс 1431, 46. Бс 2049, 47. Бс 1496, 48. Сз 448, 49. Бс 1707, 50.Бс 1706, 51. Бс 2129, 52. Пм 142, 53. Сз 056, 54. Пм 428, 55. Цр 502, 56. Сз 406, 57. Нс 726, 58. Бс 1384, 59. Пм 291, 60. Нс 593, 61. Бл 2951, 62. Пм 121, 63. Нс 1122, 64. Нс 592, 65. Нс 547, 66. Пм 130, 67. Пм 1578, 68. Пм 293, 69. Бс 129, 70. Пм 164, 71. Пм 013, 72. Нс 611, 73. КВ 6220, 74. КВ 6221, 75. КВ 62-47, 76. КВ 62-46

Доп. информация:

Пристанища, на които домуват са: Каварна, Балчик, Варна, Несебър, Созопол и по малките лодкостоянки в Шабла, Българево, Крапец, Дълбока, Ахтопол, Царево, Черноморец и др. Квота калкан за 2018 в кг. е присъдено на първите 25 кораба в списъкът.

Това състояние на риболовният флот на асоциацията е 1/3 от целият риболовен флот за Република България изразено в БРТ/риболовно усилие и приблизително 2/3 от риболова в морето. Изчисленията за точните данни ще бъде публикувано на страницата на асоциацията веднага щом бъдат предоставени и обработени данните от статистическите формуляри на членовете на риболовният флот на БГ ФИШ.

Състояние на сектора-статистически данни.

Република България разполага с регистриран риболовен флот в към март месец 2015 г. в размер на 6419,66 БРТ/ GT/. Данните за 2016 и 2017 са в таблицата под текста. Информацията е предоставена от ИАРА/Писмо Изх. №4600-6382/1/-03.04.2018./

Сегмент по дължина

Брой кораби

Бруто тонаж

GT

Мощност

KW

Средна възраст

 

31.12.2016

31.12.2017

2016

2017

2016

2017

Към 2016

До 6 метра

655

 

660

 

488

495

6020

6131

16

От 6 до 12 метра

1160

1128

2466

2408

32107

31057

21

От 12 до 18 метра

67

64

1291

1241

10377

9900

15

От 18 до 24 метра

17

17

738

744

3289

4149

38

Над 24 метра

11

11

1193

1193

3289

3289

29

общо

1910

1880

6176

6081

55632

54525

?

 

Улов на риба и други водни организми по данни на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура (ИАРА), през последните седем години. /Данните за 2016 и 2017 г. са предоставени с Писмо Изх. №4600-6382/1/-03.04.2018./

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре

Основни видове

 

код

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

2017

Цаца

SPR

4 029,9

3 957,9

2 836,2

3 750,4

2790,3

3297

2289.9

 

3184.6

Сафрид

HMM

165,2

394,8

380,6

258,7

113,11

87,17

166.51

153

Хамсия

ANE

57,4

18,1

8,8

9,8

369,67

12,47

53.406

3.7

Паламуд

BON

16,3

8,3

96,1

5,9

5,51

7,73

68.105

13.05

Лефер

BLU

63,5

29,4

550,8

48,4

304,74

138,1

710.21

71.07

Морски кефал

MUF

18,7

14,7

24,7

9,03

16,32

10,19

8.512

3.09

Барбуня

MUT

72,4

176,2

131,5

256,6

313,77

632,4

874.38

373.8

Черноморска акула

DGS

77,2

81,1

28,7

30,9

34,01

133,04

83.332

50,34

Калкан

TUR

46,243

38,06

36,36

39,58

39,45

43,01

42.393

41.842

Рапан

Rpn

4 830,7

3118,9

3793,4

4819,1

4732,4

4100,6

3418.3

3616.949

Попчета

GPA

44,2

85,2

89,5

74

63,7

47,6

63.756

39.64

Морска лисица

RJC

72,2

93,4

68,4

56,1

70,3

43,2

35.661

48.8

Атерина

SIL

26,9

16,5

28,2

9,7

57,6

9,2

50.516

9.71

Бяла мида