Новини

Парите за рибарството ще се усвояват интензивно през следващите месеци

Днес Асоциация БГ ФИШ взе активно участие в Комитета по наблюдение/КН/ по „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020/ПМДР/“. Събитието се проведе в София и бе водено от Зам. Министъра на МЗХГ г-жа Лозана Василева. На форума присъстваха членовете на Комитета по наблюдение от различни министерства и ведомства, представители на браншовите асоциации и различни експерти, както и двама експерти от Главна дирекция Море/ГД МОРЕ/ на ЕК. В официалното си обръщение към присъстващите, представителите на ГД МОРЕ изразиха становище, че „програмата няма кой знае какъв напредък и е най-слабо представящата се програма. Отбелязано бе от тях, че неуспеха е споделен между българската администрация и администрацията на ЕК, защото програмата се води съвместно“.

БГ ФИШ като член Асоциация на индустриалният Капитал в България/АИКБ/имаше право и гласува всяко предложение, изрази позиции и зададе въпроси по следните казуси:

1.Защо се бави подписването на договорите на определени бенефициенти с проекти по Марка 2.2 , чийто проекти още преди шест месеца са получили потвърждение, че отговарят на изискванията и защо им се вменява вина и задължение за финансови корекции по старата програма/2007-2013/ при условие, че всички изискани финансови корекции са оспорвани в съда в законно установеният срок и тече процедура/съдебна/ по доказване или липса на вина?

2. Защо се прехвърлят средствата(1,2 мил. лева) от мярката за постоянно прекратяване на риболовното усилие в други мерки?

3. Кога ще бъдат отворени отново мерките за „Преработка, Аквакултура и Инвестиции на борда на риболовните кораби“?

4. Защо не се отваря компенсаторната мярка за финансово обезщетяване и компенсиране ограниченията за рибностопанската дейност в зони по НАТУРА 2000?

Комитета по наблюдение гласува увеличение на средствата по Мярка 2.2 и 5.4-аквакултура и преработка. Допълнително изразихме становище и позиция, че местата за първа продажба са обекти одобрени от МЗХГ и те трябва да се изграждат и одобряват като такива, където да се извършва първа продажба, а не да се дава възможност да се търгува и транспортира от прекупвачи до различни населени места и други държави. Отбелязахме факта, че е задължително на КН да участват и представителите на БАБХ, защото те са компетентният орган, който определя и проверява местата да търговия, съхранение и преработка на риба.

По въпроса за модернизиране на рибарските пристанища се гласува приоритетно да се финансират проекти на север Варна или Балчик, на юг Несебър или Созопол.

В дебатите се чуха въпроси - Как ли ще стане това, след като рибарските пристанища в Созопол и Балчик са държавни и са в активите на МЗХГ, а пристанището в Несебър е в града -музей под защитата на ЮНЕСКО? Тази мярка стартира всеки момент и изненадващото, е че „Рибни ресурси“ фирмата, която управлява рибарските пристанища не дава индикации, че готви проекти за кандидатстване.

Управляващият орган заяви, че в кратки срокове ще отвори:

-Мярка 2.2 -през месец май за малките проекти, където има 1 мил. лева;

-Мярка 2.2 – големи проекти в края на септември, където има остатък 17,5 мил. лева;

-Мярка 2.3 -нови производители в аквакултурата в края на март, където има 16,5 мил. лева;

-Мярка 5.4-преработка, където има остатък 11 мил. лева

Акваекологичната мярка ще бъде отворена през следващата година, тъй като администрацията не е посготвена с разработката на мярката. Другите мерки, по които администрацията, учените и рибарските групи ще усвояват пари бяха гласуване единодушно с „любезната“ наша подкрепа.

Четвъртото заседание на Комитета по наблюдение на“ Програмата за морско дело и рибарство“ приключи с оптимистичен тон, който е зададен от администрацията и е постоянна величина за финалните акорди на заседанията на комитетите за наблюдение през последните години. Изпълнението което е едва 17 мил. лева подписани договори от общо 220 милиона лева финансов ресурс на програмата дава реална представа за напредъкът и.

Д-р Йордан Господинов

БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре