Новини

Спешно да се отворат за прием три от мерките по рибарската програма, които пряко касаят отцеляването на секторът

Спешно да се отворат за прием три от мерките по рибарската програма, които пряко касаят отцеляването на секторът

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com

Изх. №008-07.03.2018.

Вх. №15-92/07.03.2018.

ДО:

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

КОПИЕ ДО:

Г-Н ЮЛИЯН МАРКОВ-ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАМА МАРСКИ ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020

Относно : Възникнали нуждата от интензивно отваряне на мерки и прием на проекти по Програмата за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014-2020.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

 

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ отправя предложение спешно да бъдат отворени за прием следните мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

  1. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.
  2. „Инвестиции на борда на корабите и инвестиции в индивидуално оборудване за безопасност“.

За мярката „Производствени инвестиции в нови аквакултурни ферми“ настояваме да се финализира процедурите по първият приеми да се даде възможност за финализиране на проектите, което да отвори възможност за още един прием до края на периода и за нови мерки в аквакултурата.

Искането ни е продиктувано от факта, че подсекторите риболов, аквакултура и преработка най-силно се нуждаят от инвестиции сега.

 

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

 

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре