Новини

Жалбата е уважена. Резултат има!

Жалбата е уважена. Резултат има!

 

Жалбата на БГ ФИШ беше уважена и ИАРА промени своята заповед. Така се даде възможност на редица онеправдани собственици на риболовни съдове отново да ловят калкан. За пореден път Ръководството на Асоциация БГ ФИШ показа, че се грижи за своите членове, от което се облагодетелстваха и представители на други сдружения или такива, които не членуват в асоциации. До сега отпадаха за цяла година от риболов на калкан, кораби, които не са спазили срока да подадат статистически формуляр за улови през предходната година. Факт, е че Законът за рибарство и аквакултури/ЗРА/ постановява само административно наказание и глоба ако въобще не си подал декларация, а досега прилаганата процедура разписвана години наред в „Заповедите“ на ИАРА отнемаше правото на риболов въобще и така множество кораби губеха средства, а някои от собствениците им фалираха или продадоха/унищожиха своите риболовни съдове и поминък. Текста на променената заповед продиктуван от жалбата на БГ ФИШ е тук.

Сега в списъците с членове на БГ ФИШ получили квота за улов на калкан фигурират кораби от всички региони на Черно море, което е показателно за представителността на БГ ФИШ. Пълен списък и присъдените на членовете на БГ ФИШ квоти можете да прочетете тук.  Наши членове получиха квота и от свободните квоти за улов на калкан, тъй като техните исторически данни не бяха присъдени на БГ ФИШ, което е поредният парадокс в прилаганата години наред разпоредба на „Заповедта“, която закрепостява риболовците да не могат да се местят свободно, заедно със своята квота. Списъкът със свободните квоти сред, които има и членове на БГ ФИШ е тук и тук.  Нещо повече, заповедта пречи за свободното сдружаване и не гарантира прозрачност и обратна проследяемост на добиваната и присвоявана години наред от някои кораби и сдружения квота за калкан. Тази неправда много години е оспорвана с жалби, предложения за изменения от БГ ФИШ, но резултат не беше постиган поради нежеланието на ИАРА. За този риболовен сезон ръководството на БГ ФИШ изпрати предварителни предложения преди издаването на проект за заповед. Те са публикувани тук и съответните възраженията, които са тук  . В последствие изпратихме анализ и окончателни предложения за преразглеждането на историческите данни, които са публикувани тук .

Въпреки доводите, фактите и предложенията на представителната част от риболовният флот на Р България в лицето на Асоциация на производителите на риби продукти БГ ФИШ, друго Сдружениe получи значителен дял квота, независимо, че корабите му са само част от риболовните съдове на малък регион . Данните за облагодетелстваните кораби можете да прочетете тук. Прави впечатление огромната разлика, в количествата квоти, което няма как да е постигната на „олимпийски принцип“ , защото трупането на исторически данни през годините буди съмнения за силно компрометиран и дирижиран процес.

БГ ФИШ поне успя да помогне на част от корабите да получат квота, да не гледат с празни ръце от страни и да избегнат услугите на съдебната инстанция. БГ ФИШ чрез участието си в Консултативният съвет за Черно море съдейства и квотата бе увеличена с 32%, но девиденти за това получиха други кораби, както и нови оператори в сектора. За облагодетелстваните е ясно. Какво става с прилагащите правилата и най-вече тези които "диктуват" решенията.

Д-р Йордан Господинов- Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре