Други документи

За преразглеждане на зоните по НАТУРА 2000

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

Изх. № 036/23.11.2017.

 

До

Министър председателя на Република България

Г-н Бойко Борисов

До

Министъра на околната среда и водите

Г-н Нено Димов

До Министъра земеделието, храните и горите

Г-н Румен Порожанов

Копие до:

Еврокомисаря за околната среда, морските въпроси и риболова в ЕК

Г-н Кармену Вела

 

 

Относно очертанията на зоните по НАТУРА 2000, които изцяло или частично препокриват риболовните полета, където традиционно се лови риба Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ моли за преразглеждане на зоните в акваторията на Черно море пред Българският бряг. Казусът е от национална компетентност.

Мотивите са че:

  1. Не направена оценка на социалният ефект, който ще дадат ограниченията в зоните;
  2. Не е направена икономическа оценка и последствията до които ще доведе ограниченията в зоните;
  3. Не са предвидени компенсации в Индикативният годишен план за рибарите;
  4. Картирането и обсъждането е станало без участието на реалният сектор.

Очакваме институциите да предприемат съответните действия, за да запазят поминъкът и да не повлияят на икономическият и социалният статус на тази група представители на риболовният и производственият сектор.

С уважение,

Д-р Йордан Господинов-

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре