Други документи

Питане до ИАРА -Препокриват ли очертанията на зоните по НАТУРА 2000 изцяло или частично риболовните полета

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

Изх. № 031/23.11.2017.

 

 

До

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Доц. Галин Николов

 

 

Относно очертанията на зоните по НАТУРА 2000, които изцяло или частично препокриват риболовните полета, където традиционно се лови риба Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ моли:

Предоставете ни копия на картите на магнитен и хартиен носител за традиционните риболовни полета, за последните5 / пет/ години. Информацията от системата за проследяване на риболовните кораби надяваме се да е достатъчна за формиране на най-точна извадка.

 

С уважение,

Д-р Йордан Господинов-

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре