Други документи

Настояваме да спре не регламентираната търговия на български рибни продукти към съседни държави

BGFISH_800-600_RGB

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

Изх. № 033/23.11.2017.

 

До

Директорът на Агенция митници

Г-н Георги Костов

До

Изпълнителният директор на Национална агенция по приходите

Г-жа Галя Димитрова

До

Изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните

д-р Дамян Илиев

До

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

доц. Галин Николов

Относно: Неотложната нужда да се прекрати нелегалният износ/търговия/ на риба и нерибни хидробионти от България към Гърция.

Уважаеми дами и господа Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ настоява да предприемете спешни мерки за ограничаване на нелегалния износ на български, морски продукти към Гърция.

С уважение,

Д-р Йордан Господинов-

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре