Други документи

Искаме държавни помощи от МЗХГ

BGFISH_800-600_RGB

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

Изх. № 032/23.11.2017.

 

 

До

Заместник министъра на Министерство на земеделието храните и горите

Д-р. Цветан Димитров

Относно възможността сектор рибарство/аквакултура, риболов, преработка и търговия/на риба и нерибни хидробионти да получава държавни помощи през 2018 г. и нататък Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ дава следните предложения за критерии и възможности за подпомагане на секторът:

 

Предложения за критерии за схеми за държавна помощ“.

 

АКВАКУЛТУРА

1. Субсидия за експорт на българска продукция;

2. Субсидия за мониторингова програма, която да включва всички необходими изследвания свързани с технологичното производство и качеството на продукцията;

3. Субсидия за лоша година-включваща всички събития извън застрахователните, болести и др.;

4. Субсидия за килограм произведена, преработена, продадена продукция, която да е придружена от фактури и декларации;

5. Субсидиране на асоциациите в бранша, така ще се подпомогне реалния бизнес;

6. Субсидия за апаратура, уреди за изследвания, работно облекло за персонала;

7. Субсидия за фактури за платен и доставен фураж със сертификат;

8. Субсидия за сортировъчни и броячни машини, както и електрошокови машини за хуманно умъртвяване на рибата;

9. Субсидия за дезинфектанти и миещи препарати

 

ПРЕРАБОТКА:

1. Субсидиране на килограм преработена и изнесена продукция за трети страни;

2.Субсидия за работно облекло;

3. Субсидия за пречистване на отпадните води;

4. Субсидиране на ел. енергия;

5. Субсидия за хуманно, хладилно съхранение на миди и рапани преди преработката;

6. Субсидия за фабрики сертифицирани по международен сертификат=

 

РИБОЛОВ:

1.Субсидия за наемане на работници със срочни, сезонни/еднодневни договори/;

2.Субсидия за работно облекло;

3.Субсидия за селективен улов на риби с уреди, които гарантират над минималният размер;

4. Субсидия за селективен улов на миди със селективен уред над минималният размер/бели над 2,5, черни над 6 см.

5.Субсидия за риби и миди уловени и продадени в обект с последващ контрол гарантиращ безопасност на храните.

С уважение,

Д-р Йордан Господинов-

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре