Други документи

Предложение за разпределение на квотата за калкан

BGFISH_800-600_RGB

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

Изх. № 031/23.11.2017.

До

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Доц. Галин Николов

Относно Предстоящото разпределение на квотата за калкан между желаещите да участват в усвояването и през 2018 г. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ дава следните предложения и методика за разпределение на квотата между признатите браншови асоциации:

  1. Предлагаме квотата да бъде разделена на части и да се купува от отговарящите кораби или най - справедливо ще е да се прилага новата методика на БГ ФИШ.

2. Предлагаме цялата квота да се разпределя от признатите асоциации по следната методика.

2.1 От цялата квота 33,3% да се даде по равно на корабите кандидатстващи и отговарящи на критериите за допустимост;

2.2 От цялата квота 33,3% да се даде на всички кораб като коефициент, който се получава от сбора на БРТ на корабите кандидатстващи и отговарящи на критериите за допустимост, които са делител на това количество квота. В последствие всеки от допуснатите кораби получава количество равно на БРТ на кораба умножен по коефициента;

2.3. От цялата квота 33,3% да се даде на всички кораб като се изчислят историческите му данни на корабът през последните 5 години. Да се преизчислят историческите данни, като им се присъдят всички данни, които те са декларирали като улови, независимо в кое сдружение са били. Ощетените кораби да се индексират с коефициент за всеки отделен случай, които по порочна практика или не е присъдена квотата им от минал период или е частично или изцяло задържана от дадено сдружение, като наследство. Това е демократичният подход, който дава право на корабособствениците да избират по добрите условия в дадено сдружение, а не да се чувстват крепостни членове. Квотата върви с корабът, а не със сдружението както до сега се предлага и практикува от ИАРА при разпределението на квотата. Цялото количество квота надписано на отделни Сдружения, присъдено им като допълнително разпределение в годините или участвали с отделни кораби като подпомагане усвояването на квота да се отнеме по години и да се раздаде по равно на всички. Прилаганите до сега практики,не дават прозрачност и равнопоставеност при разпределението и усвояването на квотата в годините, което буди съмнения за не европейски практики и създава прецедент на едни всяка година да се присъждат все по-големи количества квота за сметка на техните колеги от други сдружения.

С уважение,

Д-р Йордан Господинов-

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре