Други документи

Покана и дневен ред Извънредно Общо събрание на БГ ФИШ

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ

БГ ФИШ

 

ПОКАНА

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ

Свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 10.11.2017 г./петък/ от 14.30 часа в ресторанта на хотел „Парк хотел Пловдив - гр. Пловдив, Бул. Санкт Петербург, №38, до стадион «Лаута»

 

Дневен ред:

14.30. Регистрация;

15.00. Откриване на събранието, избор на водещ и протоколчик,

представяне на гостите, презентация;

 

1. Преглед на ситуацията с медийните атаки срещу рибата като качествена и безопасна храна, прокурорски сигнал и по-нататъшни действия;

2. Рибата - стока с висок фискален риск, контрол при внос и вътреобщностен контрол. Търговия и износ на риба и миди без контрол;

3. Програмата за «Морско дело и рибарство»-коментари;

4. Калкан-повишена квота и искана промяна на критериите за разпределение на същата;

5. Бяла мида и проблемите, които създават зоните по НАТУРА 2000 за уловът и, необходимост от забрани, картиране. Работа с научните среди и възможности за ползване на капацитета на български и международни учени ;

6. Членски внос и административен капацитет на асоциацията. Краткосрочна и средносрочна стратегия за развитие на асоциацията;

7. Кой херпес вирусна инфекция по шарана;

8. Дуги

9. Закриване на събранието.

Изпълнителен Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

гр.София /д-р Й.Господинов/

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре