Други документи

До Министъра на МЗХГ и до Комисията по Земеделие в НС - заповед забрана бели миди и искане за промяна ЗРА

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. № 019/15.08.2017.
До:
Министъра на МЗХГ г-н Румен Порожанов,

Копие до:
Председателя на Комисията по земеделие, храни и гори в НС
Г-жа Десислава Танева

Уважаеми Господин Порожанов,
Уважаема Госпожо Танева
На основание чл. 8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ на 14.08.2017 г., проведохме мирен протест на открито пред сграда на ИАРА в гр. Бургас
Ние от АПРП БГ ФИШ, други представителите на сектор рибарство и заинтересовани лица протестираме срещу:
1. Готвената от МЗХГ дългосрочна забрана за улов на „бяла мида“ включително и до края на годината.
2. Настояваме за стопирате издаването на сегашната вариант на заповед и изготвяне и въвеждане на нова заповед за ежегодна забрана на улов на бяла пясъчна мида в периода на пролетно есенното размножаване на два пъти и по 30 дни .;
3. Настояваме за спешни промени в Закона за рибарството и аквакултурите, които да опишат и узаконят риболовни уреди за улов на дънни обитатели, както това е прието в други страни на ЕО, да се опишат видовете двучерупчести обитаващи Черно море, както и размерните групи разрешени за улов.;
4. Настояваме за спешни изследвания на запасите на този ресурс по видове, картиране на зоните, трайно маркиране и класифициране на водите съгласно регламентите на ЕС от „хигиенният пакет“ както и на възможните методи за улов.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРОЖАНОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ТАНЕВА
Моля да определите дата за спешна среща с представителите на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Същата се налага поради зачестилите напоследък недоразумения при комуникацията ни с представляваното от вас министерство и подчинените ви служби.
Считаме, че това нагнетява напрежение сред рибарите. Въвеждането на безпринципна, не мотивирана с реални анализи и изследвания дългосрочна забрана за улов на бяла мида потърпевши ще са рибари и преработватели от асоциации „БГ ФИШ”, както и много, които не членуват в нашето сдружение.
С уважение,
Д-р Йордан Господинов-
Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре