Други документи

Писмо до Министъра на МЗХГ и неговите заместници

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. № 013/21.07.2017.
До:
Министъра на МЗХГ г-н Румен Порожанов,
Заместник Министъра на МЗХГ Атанас Добрев,
Заместник Министъра на МЗХГ Доц. д-р Цветан Димитров,

Уважаеми Господин Министър,
Уважаеми Господа Заместник Министри,
Във връзка с публикувания проект за заповед на Министъра на МЗХГ за временна забрана улова на бяла пясъчна мида от видовете Donax Trunculus и Chamelia Gallina, Ви изпращаме нашето становище и поредица от предложения отправени през 2017 г. до МЗХГ и ИАРА с искане от наша страна/Асоциация БГ ФИШ/ да бъде наложена забрана за улов на бяла мида. Нашето експертно мнение, както и бизнес интересите ни и подкрепата ни към Вас за намаляване на сивият сектор изискват да се въведе такава забрана двукратно –напролет и на есен по 30 дни. Ние сме за запазване на ресурса и предлагаме ежегодна такава заповед за забрана на улова на вида напролет и наесен според промяната на температурните амплитуди на морската вода и размножаването на мидите. Очакваме да се съобразите с нашите искания при изготвянето и издаването на заповедта.
Прилагаме:
1. Писмо-становище за редактиране на проекта на заповед –Наш изх. Изх. № 012/30.06.2017.Обратна разписка МЗХГ и електронна поща МЗХГ.
2. Писмо – предложение до ИАРА за налагане на забрана за улов на бяла мида през размножителният период Наш Изх. № 008/24.02.2017.ИАРА-електронна поща.
3. П Р О Т О К О Л от заседание на Консултативен съвет по рибарство към министъра на МЗХГ от 10 март 2017 г. – гр. София.
4. Писмо– предложение до ИАРА за налагане на 45 дневна забрана за улон на бяла мида през размножителният период Наш Изх. №010/16.05.2017. Вх. № ИАРА 4600-9684/18.05.2017.
Гр. София
21.07.2017 г.
Д-р Йордан Господинов
Изпълнителен директор и представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре