Други документи

Доклад за посещението на Изп. Директор на АПРП БГ ФИШ в Англия

От 17 до 21.05.2017 г. посетих Лондон и пътувах няколко дни по ред до различни рибарски средища. Съвместно с група български и румънски представители на сектор рибарство участвах в четиридневна визита по Пилотен проект "Мерки за подпомагане на дребно мащабният риболов ". Pilot project „Support Measures for Small-Scale Fishing”.
В една от срещите на брега на океана в гр. Хейстингс се срещнахме с традиционни представители на дребномащабният риболов. Риболовът се осъществява от малки корабчета до 10 метра дължина, които риболовстват със стационарни риболовни уреди –мрежи понякога еднопластни, двупластни и трипластни, както и с кошове и различни капани. Ловят предимно сепии, писии, морски език, крабове,лобстели, ватос, калкан, и някои видове рапани и миди/scallops/, като използват и малки драги влачени с тези риболовни съдове с малка тяга и скорост. Ловят максимум на 7 мили от брега. Рибарите са обединени в кооперация, която притежава голяма част от брега и каменист бряг-плаж повече от 100 метра ширина и няколко километра ивица. Отдаден е безвъзмездно, дългосрочно на рибарите и се стопанисва и експлоатира от рибарската кооперация. На този терен са изградени клубове, ресторанти, паркинги и увеселителни атракциони, които плащат наем на кооперацията. Всички паркинги също плащат наем на кооперацията. Цялата крайбрежна улица е с малки магазинчета за продажба на дребно на крайният потребител и на миновачите свежа риба. На отсрещната страна откъм града са предимно ресторанти, пушилни и малки хотелчета, често собственост на рибарски фамилии.
На втора линия към морето зад магазините са изградени складове и помещения за инвентара на рибарите , за мрежите и работилници за оборудване и плавателни съдове. Между тях е изградена борса-тържище, където рибарите предават дневните си улови. В този обект се извършва физическото сортиране, измиване, окачествяване, почистване, опаковане , етекиране и експедиране на ежедневните улови. Продажбата се извършва от това място предимно на испански и френски клиенти и договарянето на цената обикновено става още преди рибата да е стоварена на брега. Още при приключване на риболова, когато риболовният съд пътува към брега чрез средствата за електронна комуникация се информира борсата-тържището за видовете, количествата и исканата цена от рибаря. Цената всеки ден се съобразява с борсовите цени в Лондон и други водещи аукциони преди да се предложи. На брега всяка лодка има втори човек – помощник, който се води на щат и се осигурява като рибар, но всъщност е помощен персонал по изпращане, посрещане, изтегляне на риболовният съд на брега и спущането му на другият ден на вода, което става с верижни трактори-изтеглят или избутват съдове от и на вода. Този персонал се грижи за стоварване и товарени на мрежи, инвентар, риба, лед, поддържане на оборудването и др. дейност. Цялото количество риба на всеки рибар се продава веднага след етекиране и издаване на съответните придружаващи документи. Етикетите и придружаващите документи са доказателство от къде идва рибата, за къде отива. Всеки търговски обект може да докаже от къде е дошла рибата и тя може да бъде проследена обратно. Част от уловеното количество риба, но не повече от 30 кг. от улова общо независимо от видовият състав собственика на риболовно корабче може да продаде на своя магазин на крайбрежната улица. За тези количества не се изискват документи и идентификация на рибата. Тази риба не може да бъде предлагана после в други магазини или ресторанти. Нарушителите ако не могат да докажат с обратна проследяемост от къде идва свежата риба подлежат на много високи финансови санкции.
В проведеният диалог с председателя и секретаря на кооперацията установихме, че дребните рибари нямат индивидуална квота калкан присъдена на всяка лодка. Всеки голям кораб има индивидуална квота, която е до 400 кг. на месец и ако не я уловиш отпада. Малките лодки имат право да ловят малки количества на ден, но нямат таван на улова. Те обаче имат ограничения за боя риболовни уреди-мрежи, които могат да поставят във водата. Всяка от лодките в това сдружение-кооперация може да лови само в една точно определена зона предоставена от държавата и е само за това обединение. Тази зона и целият контрол е триинстанционен. Контролира се от тяхната служба за контрол на риболова/подобна на ИАРА/, контролира се от Военноморските сили, по отношение на зоните и координатите и най-вече от кооперацията, която има собствен кораб и служители, които всеки ден са на вода и наблюдават зоната и корабите на своите членове, които имат вътрешни условия и правила и се съблюдават от самите член кооператори, чрез своя орган. Ако някой наруши правилата, контрола от кооперацията му отнема риболовните уреди и не му позволява да продава на борсата и да получава документи.
Кооперацията има интерес в улова на миди, но поради замърсяване на региона не ги ловят.Самота кооперация няма пристанище, не е построено такова поради големите приливи-отливи и много големите вълни, които са характерни за региона. По големите кораби ловят треска, която е квотиран вид, но се осъществява от по-големи кораби, които пристават в съседният град на рибарски пристанище и ползва други зони и региони често в конкуренция с испански и френски такива.
В Англия 76% от риболовните съдове са дребномащабен риболов и навсякъде са подкрепени от общините, които им отдават терени и пристанища за безвъзмездно ползване. Този град е от порядъка на 90 000 жители и е голяма туристическа дестинация. Цялата крайбрежна улица и рибарските терени са атракция, специализирани магазини, музей на рибаря, лифт, атракционен влак с посещение на всички рибарски забележителности. При посещение на друго населено място установих , че организацията на риболов, стоварване и първа продажба са подобни. Все неща, които сме казвал и препоръчвали на администрацията не веднъж. Установих, че ръководства на населени места на Албиона са прозрели истината, че туризмът и туристите се интересуват от рибарите, поминъка, историята на това съсловие и от вкуса на рибата и английската бира. Няма да се учудя при предстоящи срещи с рибарите по районите някои кметове да започнат да ми обясняват с мои думи какво е в Англия, след като вече са прочели този текст. Има още какво да кажа на властта ако се интересува и иска да направи нещо по-добро за сектора
В Англия дейността и поминъкът на рибарите се поддържат от общината и държавата, за да има устойчивост в тяхната дейност и те да бъдат постоянна атракция за прииждащите туристи в този крайбрежните градове. В друг град Ийстърн на 80 километра от Лондон отново се срещнах с европейската действителност и въпросте на дребните рибари са подобни на нашите.
Автор: Д-р Господинов ИД и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре