Други документи

Годишен отчетен доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ за дейността през 2016

Годишен отчетен доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ за дейността през 2016
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел I. Сектор Рибарство “Риболов, аквакултура, преработка и търговия с риба, нерибни хидробионти, суровини и храни от тях”.
1.1. Състояние на сектора.
1.2. Развитие на сектора и мястото на БГ ФИШ в производствата, риболова, преработката и експорта на суровини и храни.
1.3. „Програма за морското дело и рибарството 2014-2020“и равносметката за БГ ФИШ до сега.
Раздел II. Дейност на БГ ФИШ.
2.1. Работа с държавната администрация;
2.2. Работа с фирмите членове на БГ ФИШ;
2.3. Мероприятие;
2.4. Семинари, обучения;
2.5. Експертен съвет;
2.6. Работа с медиите;
2.7. Сътрудничество с неправителствени организации и международно сътрудничество;
2.8. Проекти и програми;
2.9. Издаване на електронен бюлетин FISH NEWS BG;
2.10. Електронна страница на асоциацията BG FISH.COM
Раздел III. Прогнози за развитие на сектора за периода 2014-2020, и участие на БГ ФИШ.
ПОКАНА
Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ
Свиква редовно годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 12.05.2017 г./петък/ от 15.00 часа в конферентната зала на хотел «Свети Никола“ - гр. Сливен
Дневен ред:
15.30 Откриване на събранието, представяне на гостите и приветствия;
15.40 Избор на водещ на събрание и протоколчик-преброител.
15.45 Кафе пауза;
16.15 Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2016 г.;
16.45 Приемане на финансовия доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2016 г.;
17.00 Вземане на решения за просрочени задължения на членове/членски внос/ към АПРП БГ ФИШ;
17.15 Други теми и събеседване;
17.45 Закриване на събранието.
18.30 Вечеря.
Поканени гости на събранието са:
Г-н Манаила Мариан-Соринел Председател на КСЧМ
Г-н Румен Порожанов-Министър на МЗХГ
Д-р Тачо Пашов-НАР Стара Загора;
Д-р Дамян Илиев-ИД на БАБХ;
Доц. Галин Николов-ИД на ИАРА;

Раздел I. Сектор Рибарство “Риболов, аквакултура, преработка и търговия с риба, нерибни хидробионти, суровини и храни от тях”.
Да поздравим нашите нови членове на асоциацията. Това са Фирмите:
-РК Вълнобор фирма «Джи енд дни корсар» ООД-Бургас, г-н Георги Андонов
-РКСв. Никола с рег. Ах 278 «Аквахънт ЕООД»- гр. София-Атанас Иванов;
-РК «Циклама 5» с рег. № АХ 215, Циклама ЕООД»- Йордан Каракашев;
-РК 258«Несебър фиш» ЕООД, Кирил Жеглев
Нашите членове са:
1. Агамемнон 1ЕООД-замразил членството си
2. Атлантик АД
3. Вастон 2 ООД
4. Д.Индъстри АД
5. Диавена ООД
6. СД „Динг Павлови и сие“
7. Дълбока ООД
8. Електа ЕООД
9. Трансимпекс фишинг ООД-отпада
10. Славянка АД-замразил членството си
11. Стейтком 13 ЕТ
12. Фишком ООД
13. Черноморски риболов АД
14. Кофлекс - отпаднали
15. Нова търговска компания
16. Данел 97 ЕООД
17. Бляк сий шелс ЕООД
18. ПАЛ БГ ЕООД
19. ФИШ ФАРМ БГ ЕООД-отпада
20. Морски дар ЕООД
21 Датра ЕООД
22 Бългериън уаййт шелс ООД
23 Морски риболов Несебър ЕООД
24. Фишери 2009 ООД
Риболовни кораби: Риболовни кораби/членове на БГ ФИШ, собственост на членове на БГ ФИШ и/или риболовстващи по договор за членове на асоциацията/
1.1. BGR001028190 ВН 8190 Свети Николай-“Електа” ЕООД
1.2. BGR001010393 ВН 393 ТАЙС-“Електа” ЕООД-
1.3. BGR002130820 НС 820 ИНТИ-2- “Инти 91” ЕООД-
1.4. BGR002010206 ВН 418 РК 21- “Електа” ЕООД-
1.5. BGR002020155 ВН 7643 КОРСАР II-“Електа” ЕООД-
1.6. BGR002130663 НС 663 НС663- Апостол Петров Йорданов
1.7. BGR001027Д41 ВН 7041 АКУЛА 1- “Електа” ЕООД-
1.8. BGR002130769 НС 769 БАХАРИ/-Христо Костов Атанасов-
1.9. BGR002130602 НС 602 НС602-
1.10. BGR002130401 ВН 8042 ЕЛЕКТА- “Електа “ЕООД-
1.11. BGR001028080 ВН 8080 ХЕРМЕ-4
1.12. BGR001027599 ВН 7599 РК 4- “Алекс.шипс”ЕООД
1.13. BGR001225642 КВ 5642 ПЪЛДИН- Атанас Ламбов-
1.14. BGR001024926 ВН 4926 ХЕРМЕС-3
1.15. BGR001226231 КВ 6231 ИВАНА- Яни Киряков-
1.16. BGR001023480 ВН 3480 ПЕРЛА-“Амбра стил” ЕООД
1.17. ВН 8186 РК 5 –“Алекс шипс” ЕООД-
1.18. BGR- РК 390 ВН-Делта-
1.19. BGR-РК440 ВН-Ирина –
1.20. ВН 3554 СВЕТИ ГЕОРГИ –
1.21. БС 176 ВИКИНГ – ЕТ БАРИ ИЛИЯН ДЕНОВ
1.22. BGR001027180 ВН 7180 СИГМА
1.23. Красимир Димов „Сигма“ 2012 ЕООД
1.24. РК 29 БС 222
1.25. BGR – КВ 6262 - РК Хищник
1.26. РК НС 391
1.27. BGR – КВ 6296 – РК
1.28. Пираня
1.29. НС 391
1.30. РК 40
1.31. Рк 26
1.32. РК 28
1.33. РК Медуза 3
1.34. РК Херсон
1.35. РК Чавдар
1.36. РК 27-БС 290
1.37. РК 37-БС 255
1.38. Сз 380
1.39. Бс 1495
1.40. Бс 1799
1.41. Нс 120
1.42. Бс 1365
1.43. Бс 1514
1.44. Сз 164
1.45. Бс 1431
1.46. Бс 2049
1.47. Бс 1496
1.48. Сз 448
1.49. Бс 1707
1.50. Бс 1706
1.51. Бс 2129
1.52. Пм 142
1.53. Сз 056
1.54. Пм 428
1.55. Цр 502
1.56. Сз 406
1.57. Нс 726
1.58. Бс 1384
1.59. Пм 291
1.60. Нс 593
1.61. Бл 2951
1.62. Пм 121
1.63. Нс 1122
1.64. Нс 592
1.65. Нс 547
1.66. Пм 130
1.67. Пм 1578
1.68. Пм 293
1.69. Бс 129
1.70. Пм 164
1.71. Пм 013
1.72. Нс 611
1.73. КВ 6220
1.74. КВ 6221 .
1.75. КВ 62-47
1.76. КВ 62-46
Това състояние на риболовният флот на асоциацията е 1/3 от целият риболовен флот за БГ ФИШ, изразено в БРТ и 89% от риболова в морето изчислено по наши данни за 2016 г.
1.77. Състояние на сектора-статистически данни.
Република България разполага с регистриран риболовен флот в към март месец 2015 г. в размер на 6419,66 БРТ/ БРТ/. Броя на регистрираните кораби/риболовни съда към края на март 2017 е 1903 бр./
Сегмент по дължина Брой кораби Бруто тонаж
БРТ Мощност
KW Средна възраст
До 6 метра 688
508.35 6045.46 16
От 6 до 12 метра 1225 2601.38 33420.23 21
От 12 до 18 метра 61 1182,96 9372.61 15
От 18 до 24 метра 19 816,93 4004.66 38
Над 24 метра 12 1310.04 3509.55 29

Улов на риба и други водни организми.
По данни на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), през последните шест години:
Основни видове
код 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Цаца SPR 4 029,9 3 957,9 2 836,2 3 750,4 2790,3 3297 2289.9
Сафрид HMM 165,2 394,8 380,6 258,7 113,11 87,17 166.517
Хамсия ANE 57,4 18,1 8,8 9,8 369,67 12,47 53.406
Паламуд BON 16,3 8,3 96,1 5,9 5,51 7,73 68.105
Лефер BLU 63,5 29,4 550,8 48,4 304,74 138,1 710.214
Морски кефал MUF 18,7 14,7 24,7 9,03 16,32 10,19 8.512
Барбуня MUT 72,4 176,2 131,5 256,6 313,77 632,4 874.385
Черноморска акула DGS 77,2 81,1 28,7 30,9 34,01 133,04 83.332
Калкан TUR 46,243 38,06 36,36 39,58 39,45 43,01 42.393
Рапан Rpn 4 830,7 3118,9 3793,4 4819,1 4732,4 4100,6 3418.289
Попчета GPA 44,2 85,2 89,5 74 63,7 47,6 63.756
Морска лисица RJC 72,2 93,4 68,4 56,1 70,3 43,2 35.661
Атерина SIL 26,9 16,5 28,2 9,7 57,6 9,2 50.516
Бяла пясъчна мида 124.6
585.8
Уловите през 2015 г. от Черно море възлизат на 8743,5 тона, а през 2016-8537.2 тона
• България има регистрирани 3 държавни рибарски пристанища – “Созопол”, “Варна-Аспарухово” и “Балчик”. За съжаление пристанището във Варна вече е собственост на Община Варна след решение на МП през 2016 г.
• България разполага с множество малки лодкостоянки и места за стоварване на риба, които са основният пристан и на риболовни кораби от сивият сектор и на такива , които са редовни представители на дребнмощабният риболов.

• Произведените количества миди от аквакултура са:
• 2011 г. - 746.6 тона
• 2012 г. - 877.7 тона
• 2013 г. – 1 826.9 тона
• 2014 г. – 2 520.2 тона
• 2015 г. – 3 376, 2 тона
• 2016 г. - 2 926,7 тона

Производство на риба и други водни организми.
По данни на БАБХ, общият брой на активните рибовъдни стопанства към края на 2010 г. е 277 броя, в края на 2011 г. е 322,. Към 07.06.2012 г. броят на регистрираните рибовъдни стопанства възлиза на 607, от които активни са 353.
Към края на 2015 г. броя на активните рибовъдни стопанства са 623. Двучерупчести мекотели са 22 броя.
По данни на ИАРА за 2016 г. броя на действащите ферми са:
 Миди – 34 броя
 Топлолюбиви – 479 броя
 Студенолюбиви – 82 броя
 Смесени – 71 броя
 Есетрови – 8 броя
Общо – 674 са действащите стопанства към 03.05.2017г.
Аквакултурата в Р България от Черно море и от сладководните басейни възлиза общо на 11 216 т.за 2014 г. /ИАРА/. За 2015 г. аквакултурата от риба е13 560,6 тона. За 2016 г. не са обработени данните.
Потребление на риба и рибни продукти от домакинствата.
През последните години се наблюдава тенденция на постепенно леко нарастване на потреблението на риба и рибни продукти от домакинствата в страната. По данни на НСИ, през 2011 г. то достига до средно 5,4 кг на лице от домакинство - с 1,9% повече в сравнение с предходната година
Потребление на риба и рибни продукти средно на лице от домакинство:

година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Риба и рибни продукти 4,6 кг 4,8 кг 5,3 кг 5,4 кг
5,4 кг
6,5 кг
6,6 кг
6,7 кг БО
Развитие на сектора по отношение еврофондовете „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“, финансирана от Европейския фонд за рибарство.
Забавя се прилагането на програмата, което е в следствие от забавяне на старта на програмата. Не са проверени проектите по мярката рибопреработка и не са предложени договори за подпис. Аквакултурата все още е отворена за прием на проекти, а забавянето и там е очевидно. Имаме сигнали за лоши практики, за които чакаме решения.
Раздел II. Дейности на БГ ФИШ довели до развитие на сектора и облагодетелствали фирмите членове на асоциацията.
2.1. Работа с държавната администрация и постигнати резултати за фирмите.
- Изказване пред Комисията по Земеделие в Народното събрание;
-Изказване пред комисията по околната среда и водите в Народното събрание;
-Изпратени 12 бр. становища до министерства и подчинените им ведомства;
-Изпратени 26 писма с искания към министерствата и ведомствата;
2.2. Работа с фирмите членове на БГ ФИШ
-АПРП БГ ФИШ проведе на 15.04. 2016 г. редовното си годишно отчетно събрание в гр. Бургас. Спонсор на събитието бе представителството на фирма „Линдегас“ за България.
-През месец октомври на 29.10.2016. проведе второ извънредно годишно Общо събрание в х-л „Свети Никола“ в гр. Сливен, където гост бе Министърът на Земеделието г-жа Десислава Танева.
-Управителният съвет проведе две заседания приз 2016 г.
Офиса на асоциацията ежеседмично изпраща по електронна поща актуална седмична информация, която е от значение за подсекторите, аквакултура, риболов, преработка и търговия. Сайта на асоциацията както и досега е изпълнен с актуална нормативна база на национално и европейско ниво. Сайтът системно се посещава от няколко десетки посетители ежедневно. Тази година посещаемостта на електронната страница на Асоциация БГ ФИШ 7802, което бележи спад спрямо 2015 г, когато сайта са посетили с 10 126 - връх в посещенията. Това е в следствие от факта, че преустановихме издаването на електронен Бюлетин за рибата, който се разпространяваше безплатно на близо 800 електронни адреса и на 10 септември щеше да навърши 4 години от основаването му. Същият можете да го намерите на сайта www: fishnews.bg. и на сайта bgfish.com. Сега продължаваме да поддържаме единствено фейсбук страницата със същото име.
2.3. По-важни мероприятия, в които асоциацията участва и/или проведе
-На 11.01.2016 г. проведохме информационна кампания, която касае „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“
През месец май се срещнахме последователно с Министър Танева и кмета на г-р Варна-Иван Портних по проблемите на пристанище „Аспарухово кея“.
-АПРП БГ ФИШ организира и проведи кръгла маса по проблемите на „Смъртността на делфините“;
-Участвахме в протестите срещу своеволията на администрацията при контрола на рибностопанската дейност;
-Участие в преговори за разпределението на квотата за калкан;
2.5. Експертен съвет
АПРП БГ ФИШ стана редовен член на Асоциация на Индустриалният капитал в Р България.
Участваме като член на УС на Консултативният съвет за Черно море и Изпълнителният Директор е избран за Генерален секретар на същият.
БГ ФИШ участва и в консултативният съвет към министъра на МЗХ.
Участници сме на 5 /пет/ работни групи по европейско и национално законодателство и в работни групи по подзаконовите нормативни актове.
2.6. Работа с медиите. Тази година бележи най-голям връх в медийното представяне на асоциация в редица телевизионни предавания и в десетки публикации в печатни и електронни издания по всички теми от сектор Рибарство
2.7. Сътрудничество с неправителствени организации и международно сътрудничество.
- БГ ФИШ участва активно в правенето на политики в сектора съвместно със сродни организации в сектора, както и с всички преработвателни сектори на селскостопанска продукция;
- Участие в изготвяне на съвместни становища по наредби и тарифи към БАБХ;
- Участие в изготвяне на самостоятелни и съвместни становища и текстове по ЗИД на Закона за храните, ЗИД на ЗРА, Закона за водите, Закона за Агро хранителната верига,Закон за данък обществено здраве, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Насоките и критериите по Програмата за морско дело и рибарство и др.
2.8. Проекти и програми.
-Участие в проект за стартиране „Европейска асоциация на рибарите в Черно море“
- Участие в подготовка на Програма за развитие на сектор рибарство 2014-2020, като участваме в Комитет за наблюдение на ПМДР 2014-2020.;
- Участие в разработването на Стратегията за развитието на аквакултурата.
-Изготвяне на проект на устав и правилник и бюджет за КСЧМ
Раздел III. Прогнози за развитие на сектора за периода 2014-2020.
Средствата, които в новия програмен период ще бъдат отпуснато за Р България в сектор Рибарство ще са 113 543 226,75 евро., което включва и българското съфинансиране. Програмата въпреки усилията на бранша беше одобрена от Брюксел едва в края на 2015. Резултата е ясен. Въпреки очакванията към датата на миналогодишното общо събрание Програмата закъсняваше и към датата на провеждането на Общото събрание на БГ ФИШ 12.05.2017 г. бяхме в очакване да са одобрени вече проектите за преработка, аквакултура, скрапиране на риболовни съдове и др., но единственият резултат получен като резултат от работата на МЗХ е проверени 28 проекта по Марка 5.4 и от тях 18 с отказ, за което БГ ФИШ реагира с писмо до министъра и до Служебният Премиер на Р България. Сега вече има заведени много жалби и дела в Административен съд, което е явен знак за недоволство от дейността на дирекцията в МЗХ отговаряща за прилагането на ПМДР 2014-2020.
Становището на УС на АПРП БГ ФИШ към април 2016 година беше, че ако още месец закъснее приемът на проекти, това неминуемо ще доведе до забавяне в усвояването на средства и загубата им поради отписване от Брюксел.
Очаква се подсектора аквакултура с ферми за черните миди да претърпи провал, тъй като липсата на изградени мощности за преработка, хладилно съхранение и експедиция на преработен продукт води до загуби и предизвестени фалити. Въпреки заявеният интерес от наши членове да строят фабрика за преработка на черни миди-отказът на проект на член на БГ ФИШ , неминуема ще осуети инвестиционните намерения и ще доведе да загуби за всички в различна степен.
Закъснението на програмата вече накара някои членове на БГ ФИШ да инвестират собствени средства и да се откажат от ПМДР 2014-2020.
Изготвил и утвърдил доклада: Управителен съвет на АПРП БГ ФИШ и Изпълнителния Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ д-р Йордан Господинов

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре