Други документи

До ИАРА - искане белите миди да се забранят за улов в размножителният период и да се ловят от лица регистрирани в НАП

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. № 008/24.02.2017.
ДО:
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИАРА
Г-Н ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ
УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛКОВ,
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ настоява още тази година да се забрани улова на пясъчни миди през размножителният им период. Изискваме всички, на които се издава разрешително за улов на бяла мида, задължително да бъдат юридически лица или ако не са, да се регистрират в НАП, като физически лица. Настояваме да разпореди разработване на процедура всички , които получават разрешително за добив на пясъчни миди да представят договор с пречиствателен център или с експедиционен в който на територията на България ще предават мидите и тези обстоятелства да бъдат вписани в разрешителното.

Д-р Йордан Господинов
Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре