Други документи

До Министъра на МЗХ и до служебния премиер относно рибарските пристанища

Изх. № 007/24.02.2017.
ДО:
МИНИСТЪРА+
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ
КОПИЕ ДО:
СЛУЖЕБНИЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР БОЗУКОВ,
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ е силно притеснена и изненадана от ПМС Р Е Ш Е Н И Е № 78 от 26 януари 2017 година
„ЗА НАМАЛЯВАНЕ КАПИТАЛА НА „РИБНИ РЕСУРСИ” ЕООД – СОЗОПОЛ И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА“
Тази практика окончателно отнема едно от трите рибарски пристанища във Варна , Балчик и Созопол, които въпреки, че са в забранителният списък се раздържавяват. Това може да се окаже лоша практика и другите две да последват същата участ. Нещо повече, тези пристанища бяха поименно залегнали в „Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 201.07.2013“ и са стратегически за сектора и за страната като крайна граница на ЕО.
Молим ви да представите вашето виждане и да назначите комисия и срок за разработване и прилагане от МЗХ на стратегия за развитието на рибарските пристанища в Балчик, Созопол и Варна-Аспарухово кея;
Настояваме в тази стратегия АПРП БГ ФИШ да бъде включена като партньор и да участва в управлението на рибарските пристанища.
Молим да назначите проверка и спешно да ни отговорите защо се просрочва срока за проверката на проектите по „Програмата на морско дело и рибарство 2014-20202“ и да ни отговорите защо не се сключват така чаканите договори за изпълнението на проектите от бенефициентите.
Надяваме се на спешни действия от Ваша страна!
Д-р Йордан Господинов
Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре