Други документи

Покана и дневен ред за извънредно Общо събрание на БГ ФИШ

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ
БГ ФИШ

ПОКАНА
Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ
Свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 28.10.2016 г./петък/ от 16.30 часа в ресторанта на хотел «Свети Никола» - гр. Сливен,

Дневен ред:
16.15 Регистрация;
16.30 Откриване на събранието, представяне на гостите;
16.35 Кратък преглед на дейността на асоциацията през последните 10 години.
16.45 Проблем с търговията на риба и други водни организми.
17.30. Сегашно състояние на статута на рибарските пристанища;
17.45. Програмата за морско дело и рибарство към 10.2016;
18.00. Предложения за промени в закона за рибарството.
18.20. Събираемостта на членският внос.
18.35. Други.
18.45 Закриване на събранието.
19.30 Вечеря.

Изпълнителен Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ
гр.София /д-р Й.Господинов/

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре