Други документи

Свършеното от БГ ФИШ през последните 10 години

Отчетен доклад за свършеното от Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ през последните 10 години.
1. Постигнахме регистрация на пристанищата в Созопол, Варна, Балчик, като рибарски и продължаваме да отстояваме съществуването им;
2. Постигнахме увеличение на лимита/таваните на субсидия на проектите за преработка и аквакултура, което даде възможност за реализиране на комплексни проекти спрямо вижданията и нуждите на реалният бизнес
3. Настояхме и променихме наредбата и критериите за скрапиране на рибарските кораби, за да бъдат приоритетно осъществени проекти на реално риболовстващи кораби, които са морално и материално остарели.;
4. Съдействахме, лобирахме и извадихме фирмите усвоили пари по програма „САПАРД“ от „черният списък“ на ДФЗ. Няма пострадали членове на БГ ФИШ и няма финансово ощетени компании на всички останали фирми от сектора;
5. Издействахме възможност да се ползва безакцизно гориво за риболовните кораби;
6. Настояхме и извадихме предприятията от списъка на обектите подлежащи на постоянен контрол от БАБХ, в съответствие с европейските норми;
7. Издействахме промяна на ЗРА позволяващ улова на дънни обитатели с „Бийм тралове“;
8. Постигнахме споразумение и разрешаване улова и експорта на бели миди;
9. Постигнахме промяна на Закона за водите и освобождаване на фермите от такса водовземане;
10. Настояхме и постигнахме намаляване интензитета на пробовземане на мониторинга на водите;
11. Настояхме и постигнахме интензитета на пробовземане на мониторинга на храните;
12. Настояхме и постигнахме раздаване на индивидуални квоти за калкан на членовете;
13. Постигнахме принципно споразумение с Румънските власти по контрол на риболова за улов на акула и намаляване рестрикциите срещу български кораби;
14. Включени са кораби-наши членове в списъкът на Брюксел със дерогация за улов на риба в забранените прилежащи зони на Черно море.
15. Издействахме регистрация на Консултативният съвет за Черно море да е в Р България;
16. Лобираме там където имаме възможност за личните интересите на фирмите-глоби, проект, разрешителни, отмяна на заповеди и др.;
17. Участваме ежегодно в 6-8 работни и експертни групи, консултативни съвети, заседания в комисии.;
18. Периодично правим поредица от изказвания в НС в различни комисии и заседания;
19. Издаваме през годините различни електронни информационни месечни издания BGFISHNEWS, RIBARSTVO.EU, FISHNEWSBG/2013 г. до сега/;
20. Разпращаме ежеседмична информация на електронният ви адрес за всички членове на БГ ФИШ относно всичко което ви касае;
21. Осъществяваме медийна експертна защита и непозволяване на журналистите да поставят сектора в застрашена позиция по отношение качеството и безопасността на храната от нашият сектор. Защитаваме имиджа на рибари, производители, преработвателите и търговци на всички нива, пред всички институции и пред медийни по отношение на техни непримерените понякога изказвания и внушения на отделни журналисти или на техни гости, че в сектора има нещо нередно при роболов, аквакултура, преработка, безопасност на храните и т.н.
22. Администрираме сайта на Асоциацията и над 1000 публикации, съобщения, информация, писма, становища, обобщения и заключения;
23. Организираме и провеждаме семинари, обучения и разяснителни кампании по законодателни промени и най-вече възможности за усвояване на средства от ЕФР;
24. През годините редица фирми напуснаха асоциацията, но други станаха членове и днес имаме значително увеличение на броя на членската маса,което дава финассова стабилност на офиса;
25. Настояхме, съдействахме и постигнахме „Отваряне на вратата“ за експорт на китайският пазар;
Всичко това се върши от Изпълнителният директор подкрепен от Управителният съвет и понякога от компетенциите на други фирми.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре