Други документи

Покана кръгла маса - смъртност делфини

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНОМОРСКИ ИЗГРЕВ”
Официално призната браншова организация в сектор “Морски риболов”
гр. Варна, Южна Промишлена Зона, офис „Север Експорт” ООД,
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Патриарх Евтимий” 64, ап.5,
тел: +359 2 421 9533, ел.поща: bss.varna.bg@gmail.com, www.bssfishing.com
Национална асоциация "Българско черноморие"

ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА
Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н РУМЕН ХРИСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО СЪМОУПРВЛЕНИЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ-БУРГАС
Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ

ДИРЕКТОРА НА ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ
ГЛАВЕН КОМИСАР АНТОНИО АНГЕЛОВ
ОБЛАСТИНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
Г-Н ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ

ИНСТИТУТА ПО РИБНИ РЕСУРСИ-ВАРНА

ИНСТИТУТА ПО ОКЕАНОЛОГИЯ-ВАРНА

Уважаеми господин Министър-председател,
Уважаеми Министри,
Уважаеми Председатели на комисии в НС,
Дами и господа

В качеството си на признати представителни браншови организации за риболов и други организации по Черно море ви каним /или упълномощени от вас лица/ на кръгла маса на тема „Смъртността на делфините и влиянието на риболова върху популацията им“. Кръглата маса ще се проведе на 25.07.2016.от 11.000 часа в конферентна зала „Амфибия“на хотел „Аква“ в гр. Бургас.

Темата предизвика значим обществен отзвук сред всички слоеве на черноморската общественост, които нямаха възможност да представят своите позиции пред държавното управление. Това определя организираната от нас спешно кръгла маса като изключително важна за сектора. Вярваме, че това се оценява от всички вас и ще осигурите адекватно представителство на представляваните от вас органи и институции.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Г-н Емил Милев
Председател на Управителният съвет на
Сдружение Черноморски изгрев

Г-н Димитър Канариев-Председател на Управителният съвет на национална асоциация „Българско черноморие“

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре