Други документи

Писмо до Премиера

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. №016-08.05.2016.
Вх. № МС08.01-63/10.05.2016.
Вх. № МЗХ 15-209/10.05.2016

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДЕСЕДАТИЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Уважаема г-н Премиер,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ е силно притеснена от информация, че предстои раздържавяване и възможна смяна статута на рибарските пристанища собственост на Министерството на земеделието и храните. Вече е факт, че част от терените на рибарско пристанище в гр. Варна „Аспарухово-кея“,което е собственост на МЗХ са продадени, а кейовата стена предстои да се прехвърли на Община Варна. Нашите нужди и нуждите на държавата са да има отговарящи на ЕО изисквания рибарски пристанища, които да покриват изискванията и хигиенните норми на европейското и националното законодателство за стоварване и експорт на рибата.Не по – малка е нуждата за корабите извършващи стопански риболов да има места за приставане, домуване и обслужване на плавателните съдове и риболовното оборудване. Притеснителен е факта, че е предприета инициатива и трите рибарски пристанища „Аспарухово кея, Балчик и Созопол“ собственост на МЗХ и управлявани от „Рибни ресурси“ ЕООД Созопол да се раздържавят и да се предадат под някаква форма на стопанисване и управление на общините. Ако им бъде сменен статута на предназначение риболовните кораби ще останат без услугите на специализираните пристанища а тава ще възпрепятства изцяло работата на секторът защото тези три пристанища са основни за нуждите на едрогабаритният риболовен флот и отдавна трябваше да се реконструират и модернизират съгласно хигиенните норми на ЕО за рибарски пристанища.
Нашето мнение, е че ако Министерски съвет приеме Постановление, с което да преструктурира сега съществуващото дружество на МЗХ „Рибни ресурси“ в държавно предприятие, това ще реши проблема с данъците и издръжката на пристанищата, които имат и голям социален ефектна за рибарите и са основен пристан за сектора, които оперира с риболовни кораби над 12 метра дължина.
Съгласно ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г. в Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Раздел 3, т. 20 „Рибни Ресурси ЕООД Созопол“ , в чийто активи са пристанищата в гр. Варна „Аспарухово кея“ гр. Балчик и гр. Созопол не подлежат на раздържавяване.

Господин Премиер,
Очакваме да съхраните рибарските пристанище във Варна, Балчик и Созопол и те да се използват по предназначение. Настояваме за Вашата намеса и за лична среща с риболовния бранш в гр. Варна или гр. Бургас през месец Май 2016 г.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре