Други документи

Годишен доклад на АПРП БГ ФИШ за 2015 г.

Годишен отчетен доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ за дейността през 2015 г.

Doclad_2016_Final _Ver_OK.pdf

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре