Други документи

Писмо до Васил Грудев - Ръководител на Консултативният съвет по рибарство към МЗХ

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. №013-08.03.2016.

ДО
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ

Уважаеми г-н Грудев,

В отговор на писмо с изх. №91-521/26.02.2016 относно Вашето искането да предложим актуални теми за предстоящото заседание на Консултативния съвет по рибарство Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ предлага да се обсъдят:
1.Предложенията за критерии и насоките изработени от УО по „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“ /ПМДР/, които очакваме да получим;
2.“Де минимис“ за предприятията от подсекторите преработка и аквакултура;
3. Предприемане на инициатива за модифициране, разработване и утвърждаване на уреди и средства за риболов на дънни видове щадящи повече морското дъно;
4. Възможности за оцеляване и спасяване на рибарските пристанища в Созопол, Варна и Балчик собственост на МЗХ и управлявани от „Рибни ресурси“;
5. Прекратяване на търговията с риба и нерибни хидробионти от нерегламентирани обекти, неотговарящи на регламентите от „хигиенният пакет“ и на Закона за храните.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре