Други документи

БГ ФИШ зададе 20 въпроса на Министър Танева

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. №029-30.11.2015.

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
ДО
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ

Уважаема госпожо Министър,
Уважаеми г-н Заместник Министър

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ възнамерява да организира семинар-«Информационна кампания» за членовете на БГ ФИШ и за други заинтересовани представители на сектора по въпросите, които касаят предстоящото стартиране на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Ще информираме и ще поканим за участие представителите на сектора на 17.12.2015 г. в гр. София или в гр. Бургас, като предварително ви молим за вашето съгласие да осигурите присъствието на експерти и специалисти, които да разяснят темата и да отговорят на поредица от въпроси, които тук ви изпращаме. Надяваме се, че ще откликнете на нашето желание да съдействаме за по-голяма информираност на сектора и да положим основите за по-лесно усвояване на средствата по новата програма за сектор рибарство.
Моля Вашите експерти при подготовката за семинара да имат в предвид по-долу поставените въпроси, които сектора повдига на този етап:
1. Срокове:
- Колко време преди старта на приема ще бъдат публикувани насоките за кандидатстване ;
- Предвижда ли се механизъм за комуникиране на условията в насоките с бизнеса, с оглед адаптирането им към нуждите на бенефициентите ;
- Колко време ще бъдат отворени схемите за кандидатстване;
- Колко ще бъде максималният срок за изпълнение на проектите ;
- Колко ще бъде срока за одобрение на проектите ;
- Колко ще бъде мониторинговия период. От кога започва да тече ;

2. Кандидатстване:
- Ще бъде ли приложим специалния Закон за управление на евро средствата, подлежащ на приемане на второ четене в НС или ще бъде дерогиран;
- Какъв ще бъде реда за избор на изпълнители по проектите? ПМС 118 / 20.05.2014 г. Приложимо ли е;
- Във връзка с реда за избор на изпълнители има ли рискове за бенефициентите от последващи финансови корекции и в какъв размер;
- Как ще се кандидатства, чрез ИСУН 2020 или на хартия в офис на ИАРА;
- Ще бъде ли въведена възможност за кандидатстване с липсващ документ, но с наличен входящ номер от ведомството, което трябва да го издаде. /По пример на ПРСР/.;
3. Разходи
- Кой разходи ще бъдат допустими;
- Ще бъдат ли ползвани референтни цени или ще се ползват оценители, или няма да има такъв контрол заради възлагането на дейностите по реда на ПМС 118;
- Ще бъдат ли допустими предварителни разходи;
- Ще има ли ограничения в максималният размер на индивидуалните проекти/таван/ на проекта;
- Какво е разпределението на средствата от ПМДР по мерки;
- Какъв ще е минималният праг на инвестицията;
- Ще има ли облекчения за малки инвестиции, в какъв размер и в какво ще се изразяват облекченията /50 хил. евро/;
- Кои ще са основните критерии за оценка на проектите;
- Ще има ли допълнителен бонус към оценката на проектите за иновативност/увеличаване на производителността, спестяване на енергия, екологични подобрения;
Посочете кое в сравнение със старата програма е опростено и улеснено за бенефициентите, с оглед политиката за опростяване на процесите при кандидатстване!
Моля да ни информирате своевременно ако подкрепяте нашето предложение, с оглед на кратките срокове за организирането на събитието!
София
30.11.2015.
Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре