Други документи

Писмо и поздра към Министър Танева по повод одобрението на ПМДР 2014-2020

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. №028-19.11.2015.

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Уважаема госпожо Министър,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ изразява своята голяма удовлетвореност от одобрението на «Програма за морско дело и рибарство 2014-2020» /ПМДР». Ние благодарим за постигнатият резултат на Вас и на екипът Ви успял в много кратки срокове да свърши толкова голям обем работа. Приемете нашити поздрави. С помоща на средствата по програмата ние ще можем да повишим още повече нивото на сектора и ще доразвием един печеливш, екологочно съобразен и устойчив отрасъл на българската икономика.
Очакваме в кратки срокове да издадете заповед за отваряне на приема на проекти най-вече в насоките, които касаят производството, преработката, риболовът и търговията с риба и други водни животни.

София
19.11.2015.
Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре