Други документи

До ИАРА - искане информация за свободният риболовен капацитет

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №022-24.08.2015.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ

Уважаеми г-н Янев,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ на свое заседание на Управителният съвет взе решение ежегодно да дава публичност и да информира своите членове за свободният риболовен капацитет, който се разпределя.
В тази връзка моля за нуждите на представителите на сектор рибарство, членове на БГ ФИШ да ни предоставите информация колко е размера на сводобното риболовно усилие за 2015 г. Какъв е размера на същото, което сте разпраделили през 2014 г. и на кои кораби е раздаден и при каква процедура. Моля да ни предоставите процедурата за кандидатстване за усвояване/добиване/ на свободно риболовно усилие. Очакваме същата да бъде съгласувана поне 10 дни преди срока за кандидатстване с признатите браншови организации.

Очакваме вашият отговор.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре