Други документи

До рибни ресурси - искане за правилник за управление на пристанищата

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №021-24.08.2015.
ДО
ДИРЕКТОРА НА „РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД Г-Н ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ

КОПИЕ ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
Уважаеми г-н Вълков,
Уважаема г-жо Танева,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ на свое заседание на Управителният съвет взе решение и Ви предлага «Рибни ресурси» ЕООД да изготви индивидуален правилник за ползване на всяко отделно рибарско пристанище /Созопол, Балчик и Варна/ с оглед на неговата особеност и натовареност и да го съгласува с ръководството на БГ ФИШ и другите признати браншови организации с оглед на тяхната заинтерисованост, като оператори. Нека бъде въведен за прилагане с Ваша заповед правилник, с цел да се избегнат всички съпътстващи проблеми и неразбиране от страна на ползвателите. Асоциацията предлага Рибни ресурси ЕООД да изготви и реализира проект за разширяване и модернизация на рибарско пристанище Созопол през 2016 г. Считаме, че предложенията ни ще дадат възможност за по-добра работа.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре