Други документи

Среща с Министър Танева

На 19.01.2015 г. в сградата на Министерството на земеделието и храните се проведе среща на ръководството на МЗХ с ръководствата на браншовите организации от сектор рибарство. От страна на МЗХ участие взеха Министър Десислава Танева, Зам. Министър Цветан Димитров, Зам. Министър Васил Грудев, Изпълнителния Директор на ИАРА г-н Янчо Янев, неговите заместници, както и новия директор на рибарската дирекция в МЗХ г-н Ивайло Симеонов. От страна на бранша БГ ФИШ бе представена от ИД д-р Й. Господинов и от членовете на УС на асоциацията г-н Петър Василев и г-н Никола Павлов. Присъстваха и всички останали три асоциации.
Основната тема бе, че новата рибарска програма е върната в петък 16.01.2015 г. с 271 забележки, което я прави практически непригодна за използване и ще отнеме на министерството и структурите му минимум 4 месеца да я преправи и още няколко месеца по процедура за одобрението и , което ще рече за края на годината.
Асоциациите предложиха МЗХ и Р България да се ангажира и да настоява пред ЕК в Брюксел за разрешаване на процедура за одобряване на разходи, които са допустими според регламента и да бъдат признати преди отварянето на програмата. Зам. Министър Грудев разясни, че от страна на МЗХ ще направят необходимото да издадат заповед за прием на проекти реди да бъде отворена мярката. Министър Танева обеща да преразпределят средствата по мерки, защото така разписани те не удовлетворяват бизнеса и най-вече аквакултурата и преработката а са насочени в голяма степан за администрацията.
На въпроса дали ще преместят управлението на програмата от ИАРА в МЗХ получихме уклончив отговор, че само политиката по рибарството и наблюдението и контрола на програмата , ще бъдат изместени в МЗХ. /На всички ни е ясно, че такова писмо с предложение бе изпратено до ЕК от Наши колеги от другите асоциации, което БГ ФИШ през лятото не подписа по решение на УС поради целесъобразност и очакване на финансиране на проекти,които бяха умишлено стопирани/.
Това писмо сега рефлектира върху МЗХ, тъй като има отговор от Брюксел, които според запознати е доста еднозначен относно капацитета на ИАРА. Зам. Министър Грудев обеща , че забележките ще бъдат предоставени на бранша.
Относно финансовите корекции направени на проекти на фирми, които са приключили след изплащане на субсидията. Отговора беше еднозначен, че ако има спорове, то те трябва да се решават в съда и съда е този които ще прецени кой прав, кой крив.
Относно рибарските пристанища и фирма „Рибни ресурси“ от МЗХ уточниха, че няма да дават повече субсидия за издръжка на дружеството и предлагат да се дадат рибарските пристанища под наем на общините. Ние предложихме вместо търговски дружества да ги преструктурират в –държавни предприятия. Поискахме среща наново с Министър Танева до един месец , за да обсъдим въпроса с рибарските пристанища, защото той има освен икономически и социален момент и ветеринарни изисквания.
Настояхме за пълна ревизия на търговията с риба и миди, защото според нас е много голям процента на сивата икономика и предложихме да се напише нова наредба за язовирите използвани като ферми, за да ги регистрират в БАБХ и предложихме рибарите, които не са юридически лица да продават рибата от улов в Черно море през Организации на производителите.
БГ ФИШ предложи специален текст за промяна на Рег. 2011, който в сегашния си вид забранява улова с тралове на три мили от брега или на дълбочина до 50 метра изобата, което лишава големите кораби от риболовни полета. Настояваме МЗХ да внесе искане за промяна на регламента.
От страна на МЗХ беше обещано да се създаде Консултативен съвет към Министъра по рибарство, които да предлага политики на ведомството и дава идеи за стратегии за развитие на сектора, защото само бизнеса знае от какво има нужда и познава аквакултурата, риболова, преработката и търговията и правилата на , които са подчинени.
По въпроса относно това“ рибата вода , пие ли или само я използва за среда на живот“ и докога държавата ще поставя в неконкурентна среда сладководната аквакултура с искане за такси и водомери, се оказа че от МЗХ са солидарни с нашите искания, но немогат в това ведомство да решат въпроса.
Относно изчезналите над 120 хил. лв. от програма „Де минимис“ и не предвидените за тази година средства,за подпомагане на сектора не получихме конкретен отговор.
Получиха се много коментари, които бяха отправени от засегнати рибовъди, риболовци и преработватели, но много от тях бяха частни случаи и не получиха отговор.
В крайна сметка ни бе заявено че това е първа опознавателна среща за откриване на проблемите и за да бъде задоволено желанието ни за среща с ръководството на МЗХ.
Последната изненада бе заключението на Министър Танева, че бранша говори така, сякаш за първи път се вижда.
Това беше твърде показателно заключение.
За съжаление вече много години“ умните“ сред представителите на сектора не могат да проумеят, че само обединението на масите може да им реши проблема.

Изготвил: Д-р Господинов-Изпълнителен Директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ
София
20.01.2015.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре