Други документи

Дневен ред Консултативен съвет за Черно море

EU
BG
RO

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ /05.-06.12.2014 г./

Гр.Бургас, България, зала „Областна администрация”
05-06.12.2014.

Начало 12.30 часа на 05.12.2014 г./петък/

1. Посрещане и настаняване на гостите и участниците. Регистрация; -30 минути;
2. Откриване на срещата (представяне на гостите и участниците). Представяне на протокола от последната двустранна среща проведена в Р Румъния и отчет за свършеното до момента; - 30 минути общо;
3. Обсъждане на потенциалните възможности за седалище на бъдещата организация;
3.1. Представяне на възможностите седалището на организацията да бъде на територията на Република България – Варна, София или Бургас; - 30 минути;
3.2. Представяне на възможностите седалището на организацията да бъде на територията на Република Румъния – Констанца или Букурещ; - 30 минути
4. Кафе пауза-15 минути
5. Презентация на проекта на Устава и критериите за членство - 30 минути;
6. Представяне на възможностите за финансиране на дейността на организацията от Европейската комисия – презентация от представителя на ЕК Евангелия Георгици. Въпроси към нея от страна на участниците - 30 минути;
7. Събеседване между заинтересованите страни и представителя на ЕК; - 30 минути;
8. Определяне на график и отговорници за насрочване на дата за провеждане на учредително събрание, което да се проведе на мястото, където е избрано за седалище на РКСЧМ.
9. Вечеря

06.12.2014./събота/

10.00 Посещение на публични прояви относно деня на Бургас и на празника“Никулден“;
12.00 Посещение на рибарско пристанище в гр. Созопол или гр. Бургас и стария град;

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре