Други документи

Искане за среща с Министър Танева

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №028-20.11.2014.

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Уважаема г-жо Министър,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ настоява да бъдем приети на спешна среща с Вас по проблемите касаещи рибарските пристанища, причините за изгубените за България средства от Европейският фонд по рибарство за миналия програмен пириод и предсоящото стартиране на Програмата за Морско дело и рибарство 2014-2020. Настояваме да се промени отношението към нерегламентирания риболов, нерегистрираните ферми за аквакултура и търговията с риба и нерибни хидробионти в «сивия» сектор.
Очакваме да ни поканите в удобно за вас време в най-кратки срокове!.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре