Други документи

Рибарските пристанища - отново някой има апетит към тях

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №027-18.11.2014.

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РИБНИ РЕСУРСИ“
ГОСПОДИН ЕВГЕНИ НАЧЕВ

Уважаема г-жо Танева,

Уважаеми г-н Начев,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ е силно обезпокоена от разпространяваната информация за зачестилите интереси и «апетити» към рибарските пристанища собственост на МЗХ за цели водени от други интереси, различни от рибарските. Уверяваме Ви, че темата е много чувствителна за бранша и вече поражда напрежение сред операторите стоварващи риба и не рибни хидробионти на тези пристанища. Години наред ние „воювахме“ с бюрокрацията в административните среди, за да добият тези пристанища статут на рибарски, да са в активите на МЗХ и да служат за интересите на сектор „Рибарство“. Цяло престъпление ще е ако те не изпълняват своята принадлежност и особено ако се премине към вариант на отдаването им за управление или прехвърлянето им на трети страни, които нямат интереси в рибарството.
В допълнение Ви информирам, че Р България като морска страна с европейски води и крайна граница на ЕО е нужно да има рибарски пристанища, които да обслужват и интересите на чужди риболовни кораби собственост на оператори от ЕО и от трети страни. Ликвидирането им или смяната на принадлежността и управлението им е недалновидна държавна политика, която не кореспондира с европейските норми за развитие на сектора. Рибарските пристанища имат силен социален ефект, защото обслужват интереси от колективен интерес, на хора които са данъкоплатци в тази страна. От скоро рибарските пристанища са с изрядни документи за такива и не е далеч момента, когато с пари от Европейският фонд по рибарство, могат да се превърнат в идеално място за обслужване на всички нужди на рибарския флот и на първа продажба на риба. Никъде по света рибарските пристанища не са средство за печалба на средства. Бранша е в състояние да ви предложи варианти за съвместно сътрудничество и варианти за управления на рибарските пристанища, които да не носят финансови загуби на собственика в случая МЗХ.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре