Други документи

Позиция и становище на БГ ФИШ по проект на Регламент на ЕП

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №020-11.08.2014.
Фх.№15-327/12.08.2014. МЗХ
Фх.№2600-1226/12.08.2014. ИАРА
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ

Уважаеми г-н Грудев,
Уважаеми г-н Сакаджиев,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ ви изпраща позицията на сектора и становище относно проект на Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство вСредиземно море) „Член 15a
Проект на Регламент на ЕК в чийто чл.15 буква А има следния текст, който е в ущърб на българските риболовци: „Използване на трални мрежи и риболов с хрилни мрежи в Черно море.
1. Забранява се използването на трални мрежи в рамките на 3 морски мили от
бреговата линия, при условие че не е достигната 50-метровата изобата, или в
рамките на 50-метровата изобата, когато дълбочината от 50 метра се достига на
по-късо разстояние от брега.
2. От 1 януари 2015 г. диаметърът на монофиламента или влакното на дънните
хрилни мрежи не може да надхвърля 0,5 mm.“
Ние представителите на Асоциация БГ ФИШ предлагаме да се изготви официална позиция от страна на МЗХ до ЕК и Парламента, която да защити интересите на сектора, като се иска промяна на този текст, който да добие следния вид:
1. Забранява се използването на трални мрежи в рамките на 1 морски мили от
бреговата линия, при условие че не е достигната 20-метровата изобата, или в
рамките на 20-метровата изобата, когато дълбочината от 20 метра се достига на
по-късо разстояние от брега.

Надяваме се молбата ни да бъде удовлетворена и новия Регламент да е в интерес на сектор рибарство.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре