Други документи

Писмо до ИАРА - Електронните дневници не работят

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89,
www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg,
Изх. № 018-07.07.2014.
ИАРА - Вх. № 4600-10/08.07.2014.

До Г-н Майдън Сакаджиев
Изпълнителен Директор
на
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Гр. София

Относно предстоящото въвеждане на електронна форма за отчитане на уловите в Черно море

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ Ви информира, че предоставените на корабособствениците конфигурации, таблети и софтуер за отчитане на уловите и въвеждане на електронни дневници на този етап не сработват и продължават да създават проблем при въвеждането и отчитането на данните.
Очакваме да разпоредите проверка и преглед на устройствата и процедурите, които да доведат до въвеждането им в експлоатационна годнос и да не създава проблеми при използването им след 01.09.2014.
Информираме Ви, че няма процедура, която да прави електронното съобщение документ, което е сериозен проблем за операторите в сектор рибарство.
С уважение,

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре