Други документи

Пълна забрана за улова на риба в Европески води с плаващи мрежи от 01.01.2015 г.

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89,
www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg,
Изх. № 017-10.06.2014.

До Г-н Майдън Сакаджиев
Изпълнителен Директор
на
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Гр. София

Становище на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ относно Предложение за Регламент на ЕК за пълна забрана улова на риба в Европески води с плаващи мрежи от 01.01.2015 г.

Броя на регистрираните кораби е 2043 съда. От тях според наше предположение близо 1800 използват плаващи мрежи, а над 1200 рибарски лодки и малки кораби до 12 метра дължина осъществяват дейността си целогодишно, основно с плаващи мрежи.
Уловите през 2013 г. от Черно море възлизат на 9 507 тона, като представляват общо 32 стопански вида. От тях най-голям дял за стопанския риболов представляват:
- рапана 4 819 тона;
- цаца 3 784 тона;
- сафрид 271 тона;
- черноморска барбуня 256 тона;
- попчета 74 тона;
- морска лисица 56 тона;
- лефер 49 тона;
- калкан 39,5 тона;
- акула 31 тона.
С изключение на цацата, барбунята, част от количеството на рапана, останалите видове се ловят предимно с плаващи-хрилни мрежи, а някои и с парагади. Исторически погледнато, този вид риболов-дребно мащабен, с малки лодки, с плаващи мрежи в двумилната зона е основен поминък на десетките рибарски селища и хиляди семейства по българския бряг на Черно море и река Дунав, а същото е положението според наши наблюдения и пред Румънския бряг. След преструктурирането на флота преди близо 25 години Р България загуби своите океански квоти и разтури мощния си океански риболовен флот, който беше световно признат. Сега нашите риболовни съдове ловят риба единствено и само в Черно море.
За новите условия, които се целят да ограничат риболова с плаващи мрежи това ще е пагубно за почти всички наши рибари и считаме, ме Р България в лицето на МЗХ трябва да изготви становище, с което да се иска дерогация за нашия флот, който е предимно дребномащабен и тези условия да не важат за нас.
Като допълнителен довод посочваме, че от видовете риби описани в Рег. 894/97, Приложение 8, единствено паламуда прави изключение за нас, който се лови в гмалки количества.
Това наше становище е изготвено и консултирано с част от рибарските организации.
Нашата асоциация препоръчва ИАРА да направи запитване до Европейската комисия и Р България да получи ясен отговор и тълкуване на риболова с плаващи мрежи. Кои видове риболов се извършват с плаващи мрежи? Според наши експерти и професионални рибари има разминаване в разбирането, школите на обучение и тълкуването на определенията, кои мрежи са плаващи и кои видове риболов се извършва с тях.

С уважение,

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре