Други документи

Питаме! Кой съгласува Националния стратегически план за аквакултурата 2014-2020?

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89,
www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg,
Изх. № 016-06.04.2014.

До Г-н Майдън Сакаджиев
Изпълнителен Директор
на
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Гр. София

Относно: Процедура за гласуване на националните стратегически документи в областта на рибарството за периода 2014-2020 година от работната група.

Уважаеми г-н Сакаджиев,

С писмена процедура в края на 2013г., беше гласуван от работна група “Многогодишен национален стратегически план за развитие на Аквакултурата в Република България 2014-2020/МНСП/”.
Съгласно Закона за достъп до обществена информация, както и в унисон с приетия правилник за работа на работната група за изготвяне на МНСП за развитие на Аквакултурата, бихме искали да получим:
1. Протокол с поименно гласувалите членове на работната група.
2. Актуален списък на членовете на работната група към момента на гласуване, които са имали право на глас.

С уважение,

Д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре