Други документи

До министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197
www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com

Изх. №017/10.06.2013 г.

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ

Уважаеми господин Министър,

Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/, Ви честити поста Министър на земеделието и храните и Ви желае здраве и успехи в новото начинание!
Управителният съвет на АПРП БГ ФИШ изразява своето желание за среща в удобно за Вас време в рамките на следващите 15 дни, за да Ви запознаем с нерешените проблеми в сектора, да Ви предложим по някои от тях нашите виждания за решаването им, както и да засвидетелстваме съпричастност и желание за общи действия за просперитета на сектора.
Темите, по които искаме да дебатираме са проблеми свързани с управлението на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство, както и с някои пропуски при прилагането на законодателството в областта на рибностопанската дейност, контрола и експлоатацията на пристанищата.
Прилагаме документи за удостоверяване на легитимност:
1. Копие от съдебно решение за учредяване на асоциацията от 2002 г.;
2. Копие от актуално състояние;
3. Копие от Заповед на Министъра на МЗХ за признаване на асоциацията;
4. Копие от документ удостоверяващ представителни функции на асоциацията.

гр. София
10.06.2013 г.

Управителен Съвет на АПРП БГ ФИШ

д-р Й.Господинов-Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре