Други документи

До кмета и до Председателя на Общински съвет гр. Бяла, обл. Варна

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №015-21.05.2013.1`

ДО
КМЕТА НА ГР. БЯЛА ОБЛАСТ ВАРНА
Г-Н АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ГР. БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
Г-ЖА СОФИЯ КИРОВА

Относно таксата събирана от Община Бяла, кметство гр. Бяла при товаро-разтоварни работи за вход на товарни камиони, бусове и товарни пикапи в района на пристанището в гр. Бяла.

Уважаеми г-н Трендафилов,
Уважаема г-жа Кирова,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ е силно обезпокоена от таксата, която се събира от товарни превозни средства, които временно пребивават на територията на рибарското пристанище с цел осъществяване на рибно стопански /товаро-разтоварни/ дейности.
БГ ФИШ е национално призната асоциация с представителни функции за риболов на територията на Черно море и с представителни функции за преработка и търговия на територията на цялата страна. Членовете на асоциацията изкупуват над 80% от уловите от Черно море и изнасят над 90% от преработените риба и други водни животни за трети страни, с което осигуряват сериозни по размер валутни постъпления за страната и за бюджета.
Информираме ви, че входна такса за нашата дейност не се събира на следните пристанища:
с. Ахелой, гр. Несебър-северно пристанище, гр. Поморие, гр. Варна-централно пристанище, гр. Варна-рибно пристанище, гр. Балчик рибно пристанище, гр. Каварна, гр. Бургас-централно пристанище, гр. Бургас-корабостроителница, гр. Бургас “КРЗ”, гр. Бургас-рибно пристанище, гр. Созопол, гр. Царево-рибарската част на пристанището.
Такси за горепосочената дейност от товарни коли се събира за вход на пристанище гр. Несебър “юг” - 2 лв. и на пристанището в гр. Бяла-50 лв. /петдесет лева/.
Управителният съвет на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ настоява още на следващото заседание на Общински съвет гр. Бяла да поставите въпроса за решаване отмяната на събираната от вас такса за горепосочената дейност от определен вид транспортни средства осъществяващи рибно стопанска дейност.
Такса вход на рибарско пристанище гр. Бяла силно възпрепятства дейността на сектора и влияе на бизнес отношенията и на пазара на суровини и храни, като повишава себестойността на продукта и възпрепятства свободната конкуренция между операторите. Тази непосилна такса е рестриктивна спрямо малкия и средният бизнес, какъвто се явява нашия.

Очакваме да вземете под внимание нашите доводи и да предложите отмяна на така събираната такса, като подложите на гласуване в общински съвет решение по казуса.

София
21.05.2013 г.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре