Други документи

До МТИТС - питане за концесията на пристанище Несебър

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №009-11.02.2013.

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ

Уважаеми г-н Московски,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ е силно обезпокоена от отдаването на концесия на южното пристанище в гр. Несебър на фирма “Видмар”. Този Ваш акт поставя нашите представители/собствениците на риболовни кораби/ в неизвестност и несигурност по отношение акостирането, стоварването на рибата, домуването и обслужването на риболовните кораби. Риболовът е поминък за хората от града, атракция за туристите, история за региона и не може да съществува без рибарско пристанище с определена дълбочина за газене и пътни подходи за товарни транспорти средства. Риболовните кораби доставят суровина за две предприятия построени с тази цел в Несебър за преработка на уловите.
Моля да съдействате за решаване на казуса, като при сключването на концесионния договор включите клауза, с която да задължите дългосрочно концесионера да предоставя възможност за извършване на всички рибнистопански дейности за нуждите на риболова в региона.
Очакваме да ни отговорите в законно установения срок.
С уважение,

Д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре