Други документи

ДО ИАРА - възражение относно начина на формиране на текстовете и издаване на заповед за целогодишна забрана

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №008-11.02.2013.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА
Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ

Уважаеми д-р Господинов,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ е силно обезпокоена от публикуването на Заповед № РД 09-94/07.02.2013 г. на Министъра за МЗХ за “Забрана за извършване на риболов през 2013 г. в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 или в зони от тях.”
За поредна година нашето становище и предложения не са взети в предвид в своята цялост. Отново за поредна година нашето предложение за забрана за риболов само в 20 метровата изобата на юг от с. Черноморец до р. Резовска не е уважено. Не получихме възможност да коментираме за пореден път проекта на заповед след окончателното становище на МОСВ.
Моля да ни предоставите окончателното становище на МОСВ. Моля да ни предоставите становищата на други експерти на базата, на които е взето решение за изготвяне на заповедта в този и вариант.
Очакваме да ни отговорите в законно установения срок.

С уважение,

Д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре