Други документи

ДО БАБХ - сигнал за нерегламентирана продажба на живи черни черноморски миди

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №007-07.02.2013.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БАБХ
Д-Р ЙОРДАН ВОЙНОВ


Уважаеми д-р Войнов,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ е силно обезпокоена от продължаващата търговия на живи черни черноморски миди с неизяснен произход на територията на Р България. Напоследък зачестиха към нас сигналите, че в търговската мрежа се продават живи миди, които не са минали процес на подобряване/измиване, сортиране и отстраняване на страничните артефакти и т. н./, не са опаковани в търговски опаковки и не са етикирани съгласно изискванията на Регламент 853/04. Това ни навежда на мисълта, че такива миди не са добити от регламентирани обекти включени в регистъра на БАБХ и би трябвало принудително да бъдат отстранени от пазара, а виновните лица за разпространението им санкционирани.
Очакваме да вземете своевременни мерки и да ни информирате за резултата от предприетите от вас действия.

С уважение,

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре