Други документи

ДО ИАРА - Предложение лице за контакти

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197
www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №005/28.01.2013.
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА
Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ

Уважаеми д-р Господинов,

Във връзка с Ваше писмо Изх. №9400-160/10.01.2013 г., бих искал да Ви информирам, че БГ ФИШ приветства полагането на усилия, от поверената Ви администрация за „насърчаване и въвеждане на устойчив модел за управление и развитие на европейското рибарство и аквакултури”.
В тези процеси, подлежащата на обсъждане информация бихме искали да се предоставя на неправителствения сектор на езика, на който е изготвена, за да се избегнат грешки от превод, както и на съответния език на страната членка. Както добре знаете, не всички неправителствени организации могат да поддържат раздут административен апарат. Относно обоснованоста и конкретноста на нашите мнения, становища и други Ви информирам, че те са обект на решения на Управителният съвет на асоциацията и са изцяло подвластни на принципите залегнали в устава ни и нашите вътрешни правила.
От писмото Ви разбирам, че трябва, да се вместим в удобната за администрацията рамка и ни препоръчвате да обезпечим специализирано работно място за служител. Информирам Ви, че нашите правила не предвиждат подобен вариант.
За да продължи доброто ни сътрудничество и прилагането на досега утвърдените практики ви информираме, че и занапред лице за контакти ще бъде д-р Йордан Господинов.

С уважение
д-р Й.Господинов-Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

гр. София
28.01.2013.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре