Други документи

До ИАРА - Предложение за експерти от БГ ФИШ за консултанти при писане на ПМДР 2014-2020

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197
www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №003/24.01.2013.


ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА
Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ


Уважаеми д-р Господинов,
Във връзка с проведеното на 12 декември 2012 г. заседание на тематична работна група за разработване на Програма за морско дело и рибарство, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ дава следните предложения за участие в подгрупите и координати за връзка:
1. д-р Й.Господинов-Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ /за направление сладководна аквакултура, преработка, търговия/
тел. +3592 9817589, мобилен +359887212197, е-mail bgfish@bgfish.com, gospodinof.yordan@abv.bg
адрес за кореспонденция-гр. София, бул. Витоша, № 31-33, ет 6, офис 609
2. г-н Николай Павлов- Член на Управителния съвет на АПРП БГ ФИШ и собственик на СД “Динг Павлови и сие”/за направление риболов, преработка, търговия, пристанища /
+35956 844 016 е-mail mail_ding@yahoo.com
адрес за кореспонденция-гр. Бургас, ул. Индустриална №3
3. Найден Станев-член на БГ ФИШ-Собственик на “Бляс сий шелс”ООД/за направление морска аквакултура, търговия/.
+359887253329 gajdaus@yahoo.com, office@blackseashells.com
адрес за кореспонденция-гр. Варна ул. Тихомер, бл. 28, вх. А, ап. 14

При нужда от становища по конкретни казуси можете да се обръщате по компетентност към операторите в сектора, които имат практически опит, но не са включени в този списък.
Очакваме финансово обезпечаване на труда и разходите, които ще бъдат извършени от предложените експерти, съгласно нормите на ИАРА.

С уважение

д-р Й.Господинов-Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

гр. София
24.01.2013.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре