Други документи

ДО МЗХ-Зам. Министър, предложения за членове на Работна група 8

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197
www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №002/24.01.2013.

ДО
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-Н ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

Уважаеми г-н Димитров,
На Ваше писмо Из. №91-58/11.01.2013 относно необходимоста от актуализиране на поименния състав на Работна група 8, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ дава следните предложения и координати за връзка:
1. д-р Й.Господинов-Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ
тел. +3592 9817589, мобилен +359887212197, е-mail bgfish@bgfish.com, gospodinof.yordan@abv.bg
адрес за кореспонденция-гр. София, бул. Витоша, № 31-33, ет 6, офис 609
2. г-н Николай Павлов- Член на Управителния съвет на АПРП БГ ФИШ и собственик на СД “Динг Павлови и сие”
+35956 844 016 е-mail mail_ding@yahoo.com
адрес за кореспонденция-гр. Бургас, ул. Индустриална №3

С уважение

д-р Й.Господинов-Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

гр. София
24.01.2013.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре