Новини

Покана и дневен ред за провеждане на Общо събрание на АПРП БГ ФИШ

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com

П О К А Н А

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ

БГ ФИШ

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ

Свиква редовно годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 12.05.2017 г./петък/ от 15.00 часа в конферентната зала на хотел «Свети Никола“ - гр. Сливен 

Дневен ред:

15.00 Регистрация;

15.30 Откриване на събранието, представяне на гостите и приветствия;

15.40 Избор на водещ на събрание и протоколчик-преброител.

15.45 Кафе пауза;

16.15 Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2016 г.;

16.45 Приемане на финансовия доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2016 г.;

17.00 Вземане на решения за просрочени задължения на членове/членски внос/ към АПРП БГ ФИШ;

17.15 Други теми и събеседване;

17.45 Закриване на събранието.

18.30 Вечеря.

Изпълнителен Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

гр.София /д-р Й.Господинов/

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре