Новини

БГ ФИШ отново на предна линия

БГ ФИШ взе участие в среща на представителите на науката от ИРА Пловдив, ИРР Варна, МЗХ, ИАРА с представителите и заинтересованите от сектор рибарство.  Теми на срещата бяха:

  1. Резултати от дънните тралирания по проект  ECRAMON-BLACK SEA за определяне на количеството и  разпределението на рапаните и черната мида пред Българският бряг на Черното море“.;
  2. Фактори на околната среда и екологичният статус  на водите пред Българският бряг.;
  3. Предварителна оценка на запаса от калкан пред Българският бряг на Черно море.;
  4. Предварителна оценка от биологичният мониторинг върху разтоварванията на калкан.

Ръководството на Асоциация БГ ФИШ и членове на Общото събрание на асоциацията показаха  активна си позиция и ролята си в сектора, като водеха дебатите и коментираха резултатите по проекта, дадоха редица препоръки и предложения на учените и на администрацията. БГ ФИШ акцентира, че вече е неизбежна нуждата да се работи заедно и да се търси пресечната точка на научните изследвания, законодателството и потребностите на бизнеса, за да останат хора и привлекателни работни места в България. Ръководството на асоциацията подчерта нуждата от финансирането, подкрепа и развитие на  науката и категорично заяви, че ще подкрепя всяка инициатива на науката, насочена към практични и прагматични решения, иновации и екологосъобразни препоръки. Отново пролича, че БГ ФИШ е асоциация, която търси и оказва защита на представителите и на дребномащабният и на едрогабаритният флот. Имаше и други представители на сектора, които бяха дошли единствено с лично послания и за лична облага.

Автор: д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре