Новини

На вниманието на дирекция Морско дело и рибарство в МЗХ

Уважаеми г-н Симеонов,

Относно предоставените ни коментари и бележки за: "Предложение на регламент за въвеждане на задължително монтиране на акустични устройства за запазване на китоподобнте и биологичното разнообрази"е. Обръщам внимание, че АПРП БГ ФИШ, която обединява по-голямата част от риболовното усилие на корабите над 15-20 метра дължина и сме представителна част от риболова на Р Българияза цялата крайбрежна ивица изразен в БРТ и/или в уловени тонове риба и морски мекотели сме категорично против такова предложение за законодателство.

Въвеждането на подобно изискване ще е директно вмешателство за оцеляването на бизнеса. Това ще повлияе на конкурентно способността и няма да допринесе за необходимият ефект. Факт е, че делфините плуват няколко пъти по бързо от риболовните кораби и досега нямаме данни за случаи в които китоподобно да е попаднало като приулов във влачещите се риболовни уреди. Факт е ,че смъртността през миналото лято по китоподобните се доказа, че е вследствие от заболяване, а не от риболовни дейности. Факт в световен мащаб е и привикването на делфините към сигналите издаване от всякакви акустични устройства, като същите много бърза стават безпредметни. Факт е, че китоподобните са високо интелигентни бозайници и трудно се поддават на улов. Имаме съмнение, че подобни действия и искания от страна на МОСВ не са подплатени с достатъчно научни изследвания и проучване сред заинтересованите и засегнати страни, както и не е взето мненията чрез събеседване с потърпевшите-рибарите. Може да се предполага, че подобни действия имат икономически интереси за фирми производители или доставчици, което е неприятен сигнал за рибарите от страна на настояващите да се въведе недоказаната нужда от монтиране на акустични устройства на мрежите.

Надяваме се МЗХ да убеди представителите на МОСВ и представителите на други български институции, да се вземе разумно, доказано и щадящо сектора решение. 

д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре