Новини

БГ ФИШ - индивидуални квоти калкан

Всеки от членовете на БГ ФИШ кандидатствал през 2017 г. за квота през асоциацията съгласно заповедна РД 46/01.02.2017 г. на Изпълнтелният директор на ИАРА получи индивидуална квота. Асоциация БГ ФИШ присъжда ежегодно на своите члено дял от общата нациовнална квота предоставена ни от управлявацият орган за разпределение между своите членове. Надяваме се научните изследвания да доведат до промяна отношението към този рисурс и в близко бъдеще да се увеличи размерът на националната квотата. Очакваме Изпълнителна агенция по риборство и аквакултури да приложи нови, прозрачни методи за разпределение на дяловете мужду сдруженията базирани на насрещен контрол и доказани данни чрез обратна проследяемост на уловите, продажбите и платените данъци. Пожелаваме на риболовците наслука и повече печалби.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре